קול קורא להגשת בקשות סיוע לתכניות הרצה (פיילוטים) ברשות ניירות ערך

0
0

תאריך אחרון להגשה 

16/08/2020

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

יוצא לדרך קול קורא 2020 של רשות ניירות ערך ורשות החדשנות, להגשת בקשות סיוע לתכניות הרצה (פיילוטים) המיועד לחברות טכנולוגיות ישראליות.

תוכנית הרצה (פיילוט) - הינו דגם ניסוי לבדיקת היתכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות. הפיילוט מיועד לסייע לצמיחת החברה ולאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולחדירה לשוק. 

הסיוע שיינתן כולל גישה למאגר המידע של הדיווחים הפומביים במגנ"א ברשות ניירות ערך ולמאגר של נתוני מסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ליווי מקצועי של סגל רשות ניירות ערך ותמיכה כספית. 

אנחנו מזמינים חברות פינטק המעוניינות להצטרף לתכנית וגופים המפוקחים על ידי רשות ני"ע המעוניינים לשמש אתרי הרצה, לפנות אלינו ולהירשם למאגר שיפורסם לצד הקול הקורא.

תיאור הקול הקורא 

מטרות התכנית היא צמיחה של חברות טכנולוגיה ישראליות, ייעול משמעותי בפעילות רשות ניירות ערך והגופים המפוקחים על ידה, ומיצוב של מדינת ישראל כבעלת ממשל ושוק מקומי חדשניים בבחינת ובהטמעת טכנולוגיות וחיזוק הקשר בין רשות ניירות ערך ובין מגזר ההייטק.

לרשימת הגופים המפוקחים לחצו כאן

מה אנו מציעים?

בתקופת הרצת הפיילוטים ברשות ניירות ערך או בגופים המפוקחים על ידה, החברות ייהנו מ:

 1. יכולת לבחון את מוצריהם.
 2. גישה למידע -

א. מאגר היסטורי של דיווחי מגנ"א פומביים עם meta data. הדיווחים בפורמט HTML, XML, PDF ׁ(במידה וקיים), XBRL (עבור הדוחות הכספיים).

ב. נתוני מסחר היסטוריים של הבורסה בממשק API או בדרך אחרת - בכפוף לתאום עם הבורסה.

ג. נתונים של גופים המפוקחים על ידי הרשות - בכפוף להסכמת הגוף המפוקח וקבלת LOI לביצוע הפיילוט איתו.

 1. יכולת להרצת אלגוריתמים והתאמת טכנולוגיות ומוצרים.
 2. הנחייה בהתאמת המוצר ללקוח דומה ע"י סגל רשות ניירות ערך.
 3. הדגמת המוצר לקהלי היעד בסביבת אמת.
 4. תמיכה תקציבית לביצוע התאמת מוצר וטכנולוגיה והדגמת יישומם (Pilot Demonstration).
 5. חשיפת המוצר לרשויות ניירות ערך מובילות בעולם – בין היתר באמצעות פעילות ה-GFIN

 

האתגרים הנמצאים במוקד עשיית רשות ניירות ערך

 • הנגשת שוק ההון לאוכלוסיות רבות ומגוונות תוך התאמה מיטבית של אפיקי ההשקעה למשקיע.
 • בחינת היתרונות המיוחסים לטכנולוגית ה-DLT בהקשר של פיתוח פלטפורמות מסחר/תשתית בורסה.

דוגמאות לאתגרים:

 1. הרחבת פעילות הבורסה ושוק ההון.
 2. הטמעה ועידוד של תחום ה-ESG (Environmental, Social, and Governance) בקרב גופי השקעה והפיכתו לכלי משמעותי בקבלת החלטות השקעה (לדוגמה באמצעות דירוג תאגידים על פי ניהול סיכוני ה-ESG שלהם).
 3. הרחבה וגיוון של היצע החברות בשוק ההון הציבורי, ובכלל זה שילוב ענף ההיי-טק בשוק ההון הציבורי וחיבורו לכספי הציבור במישרין ובעקיפין דרך השקעות של גופים מוסדיים.
 4. הגברת הנזילות בבורסה.
 5. צמצום החסמים הטכנולוגיים לפיתוח מוצרי השקעה חדשניים.
 6. כלים להנגשת הרגולציה הפיננסית לגופים המפוקחים והגברת הוודאות.
 7. התגברות על השפה כמחסום להשקעה או הנפקה בבורסה.
 8. ייעול ופישוט עבודת הרשות בדגש על ניהול וזרימת המידע והטמעת תהליכי אוטומציה.
 9. שיפור יכולות הציות והפחתת עלויות הציות של הגופים המפוקחים:
 • כלים המשלבים אוטומציה בתהליכי הדיווח של המפוקחים.
 • מניעת טעויות בדיווח.
 1. הערכת יעילות והשפעת הרגולציה לאורך זמן:
 • כלים לבחינת אפקטיביות הרגולציה הפיננסית לאורך זמן.
 • מדידת השפעת הרגולציה על היקף ואופי הפעילות בשווקים הפיננסיים.
 1. הנגשת מידע
 • הנגשת מידע מורכב ורחב המצוי במגוון מערכות מידע פנימיות וחיצוניות באופן שיאפשר מיצוי טוב יותר של המידע, ניתוחו, יצרת התראות והפקת תובנות.
 • הנגשת מידע רלבנטי לציבור במועד שבו הוא זקוק לו בצורה אינטואיטיבית ויעילה:
  • איחוד מאגרי מידע רחבים ולא מובנים (unstructured) למאגר אחיד שעבר עיבוד/ניתוח בסיסי והפקת תובנות ראשונית.
  • כלי פיקוח המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות.
  • שליפת נתונים כספיים מתוך דיווחי החברות ללא צורך בתיוג מראש.
  • העברת מידע רלבנטי ואובייקטיבי לציבור לצורך קבלת החלטת השקעה.
  • הנגשת דיווחים פיננסיים למשקיע לא מתוחכם באופן שיאפשר לו להבין את משמעות הדיווח והשפעתו
 1. שיפור תהליך זיהוי ואימות הלקוח (KYC) באמצעים דיגיטאליים.
 2. שיפור תהליך הכרת הלקוח באמצעים מקוונים כך שתתאפשר התאמה מיטבית של מוצרי ההשקעה עבורו:
 • הבנה וניתוח הצרכים של משקיעים.
 • קביעת רמת סיכון המשקפת את רכיב הסיכון של הלקוח.
 • מוצרים המותאמים אישית ללקוחות - "הפצה אישית".
 1. הגדרת רמות סיכון ללקוחות באופן שתאפשר השוואה בין נותני השירותים.
 2. הגברת מעורבות הציבור הרחב בפעילות בשווקי ההון:
 • התמודדות עם התמעטות משקיעי ריטייל כתוצאה ממסחר רובוטי מתוחכם.
 • שילוב קהלים רחבים יותר בפעילות בשוק ההון.
 • קירוב הציבור לאפיקי השקעה חדשים.
 1. הגברת התחרות בשוק ההון:
 • קידום התחרות בין השחקנים השונים בשוק ההון.
 • הסרת חסמי כניסה ללקוחות, מתווכים ונותני שירותים.
 • הגברת יכולת השוואתיות בין מתווכים ונותני השירותים.
 • הרחבת דרכי הפצה של מוצרים ושירותים כגון: קרנות נאמנות, ניהול תיקים ועוד.
 1. הגברת אפקטיביות וייעול תהליכי הפיקוח, איתור ההפרות והאכיפה:
 • איתור מוקדם של הפרות החוק.
 • תעדוף נושאי ביקורת על סמך המידע הקיים על המפוקח.
 • מודל פיקוח דינאמי ומותאם סיכונים.
 • זיהוי מוקדם של מוצרים, מכשירים או טכנולוגיות חדשות והסיכונים הכרוכים בהם.
 • זיהוי חברות על סף קריסה.

 

לפרטים אודות אופן הגשת הבקשה לקול קורא במסלול זה לחצו כאן

 

אתרי ההרצה יוקמו ויפעלו במשרדי רשות ניירות ערך, במשרדי הגוף המפוקח או במשרדי החברה.

לתשומת לבכם: ניתן להגיש בקשות בנושאים נוספים שאינם מצוינים כל עוד הם תואמים ומקדמים את אסטרטגית רשות ניירות ערך ותפקידיה. בפיילוט אצל הגופים המפוקחים, בכל נושא, ובלבד שהתקבל LOI לביצוע הפיילוט.

לפני המועד האחרון להגשת בקשות יתקיים וובינר (קישור יעודכן כאן) בשיתוף עם רשות החדשנות, במסגרתו יינתנו דגשים לגבי אופן הגשת הבקשה ויוקדש זמן לשאלות ותשובות.

 

להלן מספר פרויקטים ומקורות מידע מרכזיים הנוגעים לפעילות רשות ניירות ערך והבורסה:

פרויקטים

מעבר מדורג לדיווח בסטנדרט IXBRL

קול קורא לפעילות ברוקר קמעונאי בישראל

הצעת חקיקה לתיקון חוק השקעות וייעוץ כללי

ניהול תיקים 2.0

שלב מיון מוקדם בפרויקט Data Science (הסתיים)

הקמת וועדה לבחינת הארכיטקטורה הרגולטורית לקידומם ומיסודם של שווקים דיגיטאליים

גיוון מקורות ההון של חברות ההיי-טק והנגשתן לשוק המקומי

קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור

 

מקורות מידע

אתר רשות ניירות ערך 

התכנית האסטרטגית של הרשות

הדוח השנתי של הרשות 2018 

הדוח הכספי של הרשות 2018

דו"ח הועדה להגברת התחרות בתחום הברוקראז'

דו"ח הוועדה להקמת בורסה משנית

 דו"ח הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפים

דו"חות כספיים של הבורסה

סקירה שנתית של הבורסה

 

ליצירת קשר

 • רשות החדשנות:
  זירת חברות בצמיחה בדוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900 / 03-7157997
 • רשות ניירות ערך:
  צוות פינטק בדוא"ל: fintech@isa.gov.il
  כללי - יעל וייס אפרון, מנהלת חדשנות, 03-7109972
  טכנולוגי - שים רובין, ס. מנהל מחלקת מערכות מידע, 02-6556451
 • הבורסה לניירות ערך בתל אביב
  כללי – נתנאל עודד 076-8160583; netanelo@tase.co.il
  טכנולוגי – ישי גרין 076-8160436 ; i.green@tase.co.il