קול קורא להגשת תכניות מו"פ ופיילוטים בחברות ממשלתיות

0
0

תאריך אחרון להגשה 

02/08/2020

זירות 

זירת הזנק
חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

מסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים - חברות ממשלתיות תומך בתוכניות מו"פ ובתכניות הרצה (פיילוטים) באתרי חברות ממשלתיות. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולרשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר.
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח ד') - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תיאור הקול הקורא 

מה מקבלים?

  • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
  • תמיכה בשיעור חריג 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית.

 

למי מיועד?

המסלול תומך בחברות ישראליות ונועד לאפשר לחברות לבדוק מוצרים וטכנולוגיה באתרי הרצה ממשלתיים, תוך הסדרת רגולציה וקבלת מידע רגולטורי שהינו קריטי להפעלת המוצר/הטכנולוגיה. 
לתחומים הטכנולוגיים בהם הובע עניין מצד החברות הממשלתיות לחצו כאן

 

קריטריונים להערכה

  • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
  • רמת האתגרים במימוש התוכנית
  • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
  • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
  • ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית ועל ביצועיה העסקיים השירותים והתפעוליים 
  • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

תנאי סף

 

איך מגישים בקשה?

ניתן חהגיש בקשה עד לתאריך 2 באוגוסט 2020 בשעה 12:00 בצהריים. כל פרטי ההגשה מפורטים בדף המסלול 

 

האם יש מייל ליצירת קשר? 

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"לcontactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא"לgrowth@innovationisrael.org.il