קול קורא 17 לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-ג'יאנגסו (סין)

0
0

תאריך אחרון להגשה 

19/04/2020

זירות 

מערך בינלאומי

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות מפעילה את תכנית ישראל- ג'יאנגסו לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח יחד עם משרד "המדע, הטכנולוגיה והחדשנות" של מחוז ג'יאנגסו. מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות אפשרויות רבות להנות משיתופי פעולה עם חברות מובילות בסין והגשת בקשות למענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית. 

תיאור הקול הקורא 

חברות ישראליות מוזמנות לגשת לקול הקורא ה-17 ולהגיש בקשות לביצוע פרוייקטי מחקר ופיתוח יחד עם חברות סיניות הממוקמות במחוז ג'יאנגסו. לפרטים מלאים, עיינו במדריך לתוכנית המצורף. 

 

שותפים מהעולם

משרד המדע והטכנולוגיה של פרובינצית Jiangsu

 

מימון

עבור החברות הישראליות גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המו"פ במבנה של מענק מותנה.
עבור חברות מג'יאנגסו גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המו"פ ובסכום שלא יעלה על 2 מיליון RMB.

 

תנאי התכנית

התמיכה בחברות נעשית בכפוף לתנאי חוק המו"פ החלים על תכנית התמיכה הרלוונטית ובהתאם להסכמים הבינלאומיים השונים. הקריטריונים להגשת בקשות לתכניות הדו-לאומיות מפורטים בקולות הקוראים הפרטניים, וברוב המקרים כוללים את הבאים:

 • על המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה להיות חדשני, רלוונטי למסחור בשוקי היעד ובעל ערך מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • החברות השותפות חייבות להיות בעלות יכולת ליישם את הפרויקט ואת תהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו, כמו גם היכולת לממן את חלקן היחסי בתהליך הנחוץ למימוש הפרויקט.
 • מוסדות מחקר וגופים אקדמיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה כקבלני משנה.
 • על החברות השותפות להראות כי שיתוף הפעולה ביניהן נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.
 • החברות השותפות יחתמו ביניהן על הסכם להסדרת הזכויות על קניינן הרוחני והבעלות על כל קניין רוחני חדש אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו בהתאם לחוק המו"פ
 • יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברה.
 • שיעור התמיכה בחברה.
 • חובת רישום הוצאות.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם.
 • על החברות השותפות להדגים כי שיתוף הפעולה ביניהן יהיה נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.
 • חוק המו"פ מאפשר לוועדת המחקר שיקול דעת באשר לייצור בחו"ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר במסגרות הסכמי השת"פ המיושמים על ידי רשות החדשנות.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה- ראו את מסלול הטבה מס' 1, נהלי הרשות 200-01200-02200-03200-04200-06 ואת חוק המו"פ.

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לתכנית הינה דו שלבית:

 1. עד לתאריך ה-19.04.20 - יש למלא טופס דו לאומי ומכתב כוונות ולשלוח למנהלת התכנית, נופר חמרני, מדסק אסיה פסיפיק: nofar.hamrany@innovationisrael.org.il
 2. עד לתאריך ה-19.05.20- על חברות שאושרו לשלב הראשון להגיש בקשת תמיכה מלאה לרשות החדשנות באמצעות המערכת המקוונת. לבקשה זו יש לצרף כנספחים את המסמכים שהוגשו בשלב הראשון.

למידע מלא על תכניות דו-לאומיות

לקריאת המדריך המלא עבור התכנית המשותפת עם ג'יאנגסו

להורדת הטופס הדו-לאומי

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי- להורדת טופס חיפוש השותפים

 

ליצירת קשר

בישראל: נופר חמרני, מדסק אסיה פסיפיק: nofar.hamrany@innovationisrael.org.il

בג'יאנגסו: Ms. Huang Cen – prisca.cen@hotmail.com