קול קורא ישראל-ארגנטינה (Eureka) לשת"פ מו"פ תעשייתי

0
0

תאריך אחרון להגשה 

11/12/2019

זירות 

מערך בינלאומי

תמצית הקול קורא 

תכנית מו"פ משותפת למשרד למדע, טכנולוגיה וחדשנות הייצור, ארגנטינה (SGCTeIP) ולרשות החדשנות על מנת להרחיב את שיתופי הפעולה בין חברות וחוקרים מישראל וארגנטינה. 
התכנית תתמוך בשיתופי-פעולה נרחבים עד לתקופה של שנתיים

 

תיאור הקול הקורא 

קהל יעד

 • חברות בכל גודל, הפועלות ורשומות בישראל ומבצעות מו"פ. 
 • מכוני מחקר/ אקדמיה יכולים להירשם כקבלני משנה יחד עם חברות מהתעשייה

 

מימון

הרשות תממן עד 50% מעלויות המו"פ, פיילוט וולידציה ותמריצים אזוריים. 
התכנית תתמוך בשיתופי-פעולה עד לתקופה של שנתיים. 
לאחר קבלת אישור על הפרויקט משני הצדדים, חברות יהיו זכאיות לתמיכה כלכלית ל-12 חודשים (שנה) ויוכלו לקבל מימון לשנה נוספת לאחר הערכה של תוצאות הפרויקט ועמידה באבני הדרך מהשנה הראשונה. 
כמו כן, קבלת מימון מרשות החדשנות מותנת באישור מצד השותפים בארגנטינה וכפופה לתנאים וההגבלים של חוק המו"פ.

 

קריטריונים להגשה

חברות המגישות בקשה מוזמנות להציג הצעות משותפות לפרויקטים של מו"פ תעשייתי על פי הקריטריונים הבאים:

 • על השותפות לכלול לפחות 2 חברות עצמאיות, אחת מארגנטינה ואחת מישראל. השתתפות מכוני מחקר / אוניברסיטאות וארגונים אחרים יתקבלו בברכה כמשתתפים במימון עצמי או קבלני משנה על פי תקנות המימון של כל מדינה.
 • ארגונים ממדינות אחרות עשויים להשתתף גם הם, אך הם לא ימומנו על ידי הרשויות הלאומיות המחויבות רשמית לקול קורא זה.
 • על שותפי הפרויקט להביע את רצונם לשתף פעולה לפיתוח מוצר, תהליך או שירות חדש. על המוצר, התהליך או השירות להיות חדשני ויש להיות בו סיכון טכנולוגי.
 • לפרויקט צריך להיות יתרון בולט וערך מוסף הנובע משיתוף פעולה טכנולוגי בין המשתתפים (למשל בסיס ידע מוגבר, לידים מסחריים, גישה לתשתיות מו"פ וכו').
 • על הפרויקט להיות משמעותי עבור המשתתפים בפרויקט ולהדגים את תרומתם. 
 • המשתתפים נדרשים, לפני קבלת תווית EUREKA, לחתום על הסכם שת"פ.

כל שותף שפרויקט המו"פ השיתופי שלו תואם את הקריטריונים המצוינים מעלה יכול להגיש בקשה תחת הקול קורא הנוכחי בהתאם לחוקים, הכללים, התקנות והנהלים הלאומיים אשר בתוקף.

 

אופן הגשת הבקשה

ניתן להגיש בקשה מקוונת למימון עד 11 בדצמבר 2019
 1. עליכם/ן לקרוא בעיון את כלל ההנחיות והנהלים של מסלול "תכניות דו לאומיות" טרם הגשת הבקשה המקוונת. 
 2. להגשת הבקשה המקוונת למימון לחצו כאן.
 3. יש לצרף לבקשת המימון המקוונת גם את טופס Eureka Application formEUERKA),  תחת הקטגוריה  "נספח לבקשה".  בנוסף, יש לשלוח את הטופס לאלן הופמן  Alan.hofman@innovationisrael.org.il
 4. נבקש שתעדכנו אותנו במייל במס' התיק של ההגשה / מס' החברה לאחר הגשת הבקשה. אם אינכם יודעים את המספר, אנא שלחו לנו את מספר התאגיד (ח.פ.). במייל לאלן הופמן, בכתובת: Alan.hofman@innovationisrael.org.il

 

 

לשאלות ויצירת קשר

אלן הופמן, מנהל תכניות אמריקה לטינית ברשות החדדשנות Alan.hofman@innovationisrael.org.il
03-7157987