קול קורא 2019 להגשת בקשות סיוע עבור מרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה

0
0

תאריך אחרון להגשה 

31/10/2019

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

נפתח קול קורא 2019 להגשת בקשות סיוע עבור מרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה.

תיאור הקול הקורא 

מטרת מסלול זה היא לתמוך בחברות ישראליות גדולות (מכירות של מעל 70 מיליון דולר) המקימות שלוחות (מרכזי מחקר ופיתוח) או מרחיבות את פעילותן הקיימת בפריפריה של מדינת ישראל ולבסס עוגנים של מצוינות טכנולוגית באזורים אלו.
כל זאת במטרה לעודד התבססות מוקדי חדשנות טכנולוגית בפריפריה והתרחבות מערכת החדשנות (האקו-סיסטם) הישראלית לאזורים אלו.
חברות "הסדר" (כהגדרתה במסלול הטבה מספר 8 של רשות החדשנות – תמיכה במו"פ ארוך טווח של חברות עתירות השקעה במו"פ) תהיינה פטורות מתמלוגים. 
 

רשות החדשנות והרשות להשקעות במשרד הכלכלה פועלים בימים אלו על מנת לגבש תכנית המשך, שתאפשר שנתיים נוספות (שנה רביעית וחמישית) של תמיכה מצד רשות ההשקעות במסגרת מסלול "שכר גבוה".

 
המועד האחרון להגשה הינו ה-31/10/2019 עד השעה עד בשעה 14:00 ביום זה (תמיכה טכנית תינתן גם עד לשעה 14:00).
הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.
תשובות צפויות בסוף ינואר 2020.
 
 
ליצירת קשר: Growth@innovationisrael.org.il