קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום חדשנות בענף התעופה

0
0

תאריך אחרון להגשה 

17/07/2019

זירות 

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות, בשיתוף ענף התעופה בהתאחדות התעשיינים בישראל, מזמינים מפעלי ייצור הפועלים בענף התעופה  להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. זאת, במסגרת מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

תיאור הקול הקורא 

תוכניות המוגשות במענה לקול קורא זה כוללות פיתוח מוצרים בתחום התעופה, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים. על התכניות המוגשות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור המשק.

 

אוכלוסיית היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור בענף התעופה על כל תחומיו: יצרני מערכות, מנועים, עיבוד שבבי, יציקות ועוד

 

מהו המענק שניתן לקבל?

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכניות המכינה למו"פ או מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות. 

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה הינם, בין היתר:  

  • פיתוח מוצרים חדשניים בתחומי הענף, ובהם מעבר לחומרים קלים, פיתוח מערכות מכניות מתקדמות , ייצור ופיתוח מערכות עזר לטיסה ועוד

  • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים

  • פיתוח טכנולוגי של מוצר קיים והכשרתו לתחום התעופה האזרחית 

  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות

 

אופן הגשת הבקשות

התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.

קול קורא זה פתוח להגשה עד לתאריך 17 ליולי 2019, בשעה 12:00.

תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 

אנשי הקשר לבירורים ושאלות:

רשות החדשנות: 

רונית אשל: ronit.eshel@innovationisrael.org.il ,03-7157936

התאחדות התעשיינים: 

גיל רגב: gilr@industry.org.il ,03-5198843