קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור

0
0

תאריך אחרון להגשה 

24/09/2019

זירות 

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא 

משרד הבריאות ורשות החדשנות מזמינים מפעלי ייצור בענף המזון להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מחקר ופיתוח שמטרתן שיפור הערך התזונתי של המזון, שיפור הביטחון התזונתי של האוכלוסייה ולקידום בריאות הציבור (תזונה בריאה - התכנית הלאומית אפשריבריא)  במסגרת מסלול הטבה מס' 2 (נספח א' – תת מסלול  חברות תעשייתיות) של רשות החדשנות-תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל. 

תיאור הקול הקורא 

על תוצרי תכניות המו"פ המוגשות במענה לקול קורא זה, לייצר אימפקט משמעותי על בריאות הציבור (מזונות שלמים עם עיבוד מינימלי ושמירה על ערכים תזונתיים מקוריים כמפורט בהנחיות משרד הבריאות לתזונה בריאה) ובנוסף ליצור ערך כלכלי משמעותי לחברה ותשואה עודפת למשק. 

 

אוכלוסיית היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור לתמיכה בתכניות מחקר ופיתוח של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות בתחום בריאות ומזון.  

 

מה ניתן לקבל?

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכניות המכינה למו"פ או מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 50% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות. וכן כי אין באשור למחקר משום אישור להפיכת מזון למזון בישראל.

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה

  1. מוצרים המבוססים על קיטניות/ דגנים מלאים ולחמים מדגן מלא עם עיבוד מינמלי
  2. רפורמולציה של מזון; מוצרים הנמצאים מתחת לסף הסימון האדום 
  3. תחליפים למוצרי יסוד לאוכלוסיות עם הגבלות תזונתיות למשל ללא גלוטן, טבעונים
  4. מזונות וחומרי גלם חדשים ומשופרים לתחום המזון 
  5. מוצרים המורכבים ממזונות שלמים 
  6. מזון מועשר בתוספי תזונה בהתאם לאפיון החסרים באוכלוסיית מדינת ישראל
  7. אריזות מתוחכמות להארכת חיי מדף ללא פגיעה בסביבה
  8. כלי אחסון מתכלים כחלק מ"כלכלה מעגלית"
  9. אריזות לשמירה על טריות וטעם טוב של מזון מוכן להגשה ללא פגיעה בסביבה
  10. מוצרים וטכנולוגיות המעודדים הרגלי אכילה בריאים ובישול ביתי

 

אופן הגשת הבקשה

1. למידע אודות המסלול החדש והגשת הבקשה לחץ כאן 
2. התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (נספח א' - מסלול חברות תעשייתיות) ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.
4. תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 

 

אנשי קשר לבירורים ושאלות

משרד הבריאות: פרופ' רונית אנדוולט ronit.endevelt@moh.gov.il

רשות החדשנות: רונית אשל - 03-7157936Ronit.Eshel@innovationisrael.org.il