קול קורא עבור פיילוטים במסגרת הקמת זירות מסחר דיגיטליות לתוצרת חקלאית טרייה

0
0

תאריך אחרון להגשה 

03/09/2019

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

קול קורא 2019 בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להגשת בקשות סיוע לחברות טכנולוגיות ישראליות עבור תכניות הרצה במסגרת הקמת זירות מסחר דיגיטליות לממכר תוצרת חקלאית טרייה. במסגרת הקול הקורא ייתמכו תכניות שידגימו את פעילותה של זירת מסחר דיגיטאלית ושרשראות האספקה, ההפצה והשיווק של תוצרת חקלאית טרייה במסגרתה.

ההגשה תתבצע באמצעות מסלול הטבה מס' 2 (מסלול משנה ה').

תיאור הקול הקורא 

על התכניות להוות תשתית לפעילות עסקית-מסחרית של שרשרת הערך ולהביא לייעול משמעותי של שיווק התוצרת החקלאית הטרייה במדינת ישראל (הן בצד היצרנים והן בצד הצרכנים), ועל ידי כך לספק מידע פומבי עדכני על המסחר בתוצרת חקלאית בישראל, בהתבסס על שיטות מסחר הוגנות ומתקדמות.
 

כל זאת במטרה לעודד:

  • את ייעול ביצועיהם העסקיים של החקלאים בישראל, ובפרט את שיווק תוצרתם.

  • קידום מערכת החדשנות והתעשייה עתירת הידע בתחומי החקלאות בישראל (אגרוטק).

  • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי האגרוטק בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

 

במסגרת אמות המידה, תיבחן גם ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול החקלאות, ועל ביצועיהם העסקיים של החקלאים בישראל. השפעתה של זירת המסחר הדיגיטאלית תיבחן בין היתר באופן בו היא מביאה:

  • שקיפות ביחס למחיר התוצרת ולאיכותה לשם הוגנות במסחר

  • עידוד תחרות במטרה להוביל לירידת מחירים, והתרומה הצפויה לירידתם

  • ניהול מלאי מיטבי וצמצום אובדן המזון לאורך שרשראות האספקה, ההפצה והשיווק

  • הגברת כושר התחרות של המגדלים ושיפור מעמדם אל מול הסוחרים

  • אימוץ מגמות גלובליות של מסחר אלקטרוני בתוצרת טרייה

  • הגברת יציבות המחירים וחוזי רכש מיטיבים וארוכי טווח לחקלאים

 

לפרטים נוספים והגשת בקשות:

 

הבהרה: הבעלות של הידע החדש המפותח יהיה שייך למגיש הבקשה. במידה וקבלן משנה (שותף) יהיה מעוניין בעתיד לקבל שותפות בידע החדש המפותח במהלך הפיילוט, אנו מבקשים ליידע את הרשות בעת הגשת הבקשה וזאת על מנת לאפשר זאת ביתר קלות בהמשך.

 

 

ליצירת קשר:
Growth@innovationisrael.org.il