קול קורא להגשת תכניות למכינה למו"פ בחברות תעשייתיות

מעוניינים/ות להגיש בקשה וצריכים/ות סיוע? דברו איתנו - נשמח לעזור!

03-7157938

mfg@innovationisrael.org.il

0
0

תאריך אחרון להגשה 

14/08/2019

זירות 

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא 

זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות מזמינה מפעלי ייצור וחברות תעשייתיות להגיש בקשות לתוכנית המכינה למו"פ. 
מטרת התוכנית היא יצירת שינוי ממוקד חדשנות בחברות מענפי תעשיית הייצור, אשר יעצים את כושר התחרות שלהן בארץ ובעולם.
זאת, במסגרת מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

תיאור הקול הקורא 

תחומי תכניות הפיתוח ומטרתן

התכנית משלבת שתוף פעולה בין החברה למומחה טכנולוגי, ומיועדת להבניית יסודות מו"פ וחדשנות בחברה. תוצרי התוכנית יובילו לפרוייקט מו"פ שמטרתו מוצר / תהליך חדש, שיפור מוצר / תהליך קיים או טכנולוגיות ייצור חדשניות. 
חברה שסיימה את תהליך המכינה תדע להשתלב בצורה מיטבית בתוכנית ההמשך של הזירה – מופ"ת (מו"פ בתעשייה), ובמסלולים אחרים במסגרת הרשות לחדשנות. 

 

אוכלוסיית היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית ייצור, במגוון רחב של תחומים מענפי התעשייה המסורתית, מעורב-מסורתית ומעורב-עילית (כפי שמופיע בטבלת סיווג ענפי התעשייה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), ואשר היקף מכירותיה אינו עולה על 70 מיליון דולר לשנה. 
**חברה אשר הגישה יותר מבקשה אחת ב- 5 השנים האחרונות אינה זכאית להגיש במסגרת קול קורא זה. 

 

מה ניתן לקבל?

  • התקשרות - עם מומחה טכנולוגי 
  • תקציב – עד 75,000 ₪. הרשות תממן 66% מעלות הייעוץ
  • אזור פיתוח א – תקציב עד 100,000 ₪ הרשות תממן 75% מעלות הייעוץ
  • הנחייה ולווי מקצועי של ועדת ההיגוי של התכנית
  • יודגש שאישור התוכנית, שיעור המענק וגובה הוצאות הפיתוח כפופים לאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה

במכינה ארבעה תתי מסלולים, במסגרתם המומחה הטכנולוגי מלווה את החברה:
  1. מסלול תמיכה בסיסי – מטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים 
  2. מסלול לבדיקת התכנות טכנולוגית –מטרתו בחינת היתכנות טכנולוגית לפרוייקט והסרת סיכונים טכנולוגיים. 
  3. מסלול לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – מטרתו ניתוח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל  בתהליך הייצור וגיבוש המלצות לפתרון.
  4. מסלול לשיפור תהליך הייצור - מטרתו שיפור פריון הייצור באמצעות ניתוח יעילות תהליכי הייצור והטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים.

 

אופן הגשת הבקשות

התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.

קול קורא זה פתוח להגשה עד לתאריך 14 לאוגוסט 2019, בשעה 12:00.

לפרטים מלאים על המסלול ולהגשת בקשה לחצו כאן 

 

אנשי הקשר מרשות החדשנות לבירורים ושאלות: