קול קורא להגשת בקשות סיוע במסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [רשויות מקומיות]

0
0

תאריך אחרון להגשה 

30/04/2019

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

 

קול קורא 2019 להגשת בקשות סיוע לתוכניות מו"פ ולתכניות הרצה המיועדות לחברות טכנולוגיות ישראליות בתחומי רשויות מקומיות, הינו בתמיכה משותפת עם עם משרד הפנים ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

ההגשה תתבצע באמצעות מסלולי ההטבה: מסלול הטבה מס' 2 (מסלול משנה ז')

תיאור הקול הקורא 

על התכניות ליצור אימפקט משמעותי לצמיחת החברות בשוקי השלטון המקומי.  

התמיכה תינתן לתכניות מו"פ ולתכניות הרצה אשר יתבצעו באתרי הרצה בגופי שלטון מקומי, ויענו על הצרכים הקיימים אצלם,וצפויים להשפיע על ייעול ושיפור השירותים המוענקים לתושבים על-ידי גופים אלו.

כל זאת במטרה לעודד:

  • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי השלטון המקומי בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.
  • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי השלטון המקומי והשירות לאזרח.
  • ייעול ושיפור עבודת גופי השלטון המקומי בישראל ובעולם.

לרבות נושאים הנמצאים במיקוד משרד הפנים וישראל דיגיטלית:

  • שיפור השירות לתושבים, מבקרים ועסקים ברשויות המקומיות
  • ייעול ושיפור עבודת הרשות
  • פיתוח כלכלי ומנועי צמיחה של הרשות המקומית
  • אזוריות ושיתופי פעולה בין רשויות מקומיות
  • שקיפות, הנגשת מידע, שימוש במאגרי מידע ושחרורם לציבור.

.

לאופן הגשת הבקשה ופרטי מסלול "תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [רשויות מקומיות]" לחצו כאן 

מועד אחרון להגשה יהיה בתאריך 30/4/2019 עד השעה עד בשעה 14:00 (תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום זה(

הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

תשובות צפויות עד סוף יולי 2019

 

לשאלות ויצירת קשר: Growth@innovationisrael.org.il

 

תכנית הרצה ("פיילוט") – דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה.

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

לפירוט נוסף אנא עיינו בהערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה"

 

 ** על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית (Foreground IP) להיות בבעלות מלאה של החברה.