קול קורא לשת"פ במו"פ ישראל-סינגפור (קרן SIIRD)

0
0

תאריך אחרון להגשה 

01/03/2019

זירות 

מערך בינלאומי

תמצית הקול קורא 

באמצעות שיתופי פעולה במו"פ ומימון של SIIRD, חברות יכולות להשיג:
 • מוצרים חדשים / שדרוג טכנולוגי, 
 • הרחבת סל המוצרים ללקוחות,
 • הגעה לשווקים חדשים,
 • קיצור זמן ההגעה לשוק של מוצרים חדשים 
קרן  SIIRD  מבקשת לקדם את המחקר והפיתוח בסינגפור ובישראל על ידי סיוע לחברות בסינגפור ובישראל במציאת שותפים למחקר ופיתוח, ומספקת עד 1 מיליון דולר למימון פרויקטים משותפים למו"פ ביניהן.

תיאור הקול הקורא 

שותפים מהעולם:

קרן סינגפור ישראל למחקר ופיתוח תעשייתי (SIIRD) היא קרן משותפת למועצה לפיתוח כלכלי של סינגפור (EDB) ולרשות החדשנות בישראל שמטרתה קידום, עידוד ותמיכה בשיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות לבין חברות ומכוני מחקר מסינגפור. הקרן מסייעת למיזמים משותפים באמצעות מענקי מחקר ופיתוח לחברות קטנות ובינוניות.

תקציב/מימון:

קרן SIIRD מספקת מימון למחקר ופיתוח (מו"פ) בהיקף של עד 1 מיליון דולר לפרויקטים משותפים למו"פ בין חברות בסינגפור ובישראל. חברות המעוניינות מוזמנות להגיש בקשה למימון על ידי ביצוע ההוראות בדף הגשת ההצעות באתר הקרן. פרויקטים שאושרו לאחר חודש מאי 2017, תשלומי המענקים לחברות מסינגפור ולחברות ישראליות יהיו במטבע המקומי דהיינו דולר סינגפורי ושקלים ישראליים בהתאמה.
מימון הקרן מכסה את חלק המו"פ של עלות הפיתוח הכוללת של הפרויקטים המשותפים. חלק מהמימון מתרחב גם לפעילות המסחור המשותף בפרויקט.

קריטריונים להגשת בקשה:

את הבקשה יש להגיש במשותף על ידי חברה רשומה בסינגפור וחברה רשומה בישראל. חברה לא יכולה להחזיק ביותר מ-20% מהמניות בחברה השותפה. על הפרויקט המשותף להיעשות בסינגפור ובישראל. לפחות 30% מעבודות המו"פ בפועל חייבות להיעשות גם בסינגפור וגם בישראל. הטכנולוגיה והמוצר שפותח חייב להיות בעל פוטנציאל למסחור.
מאז יוני 2011, תוכנית SIIRD הורחבה כדי לכלול גופי מחקר ופיתוח שאינם מסחריים בסינגפור (A * STAR מכוני מחקר, גופי מו"פ באוניברסיטאות, פוליטכניק וכו').
צוות SIIRD פתוח לדיונים עם ארגונים לא ממשלתיים ומלכ"רים בעלי יכולות מו"פ בסינגפור המעוניינים להשתתף בתוכנית SIIRD. 

אופן הגשת הבקשה:

 1. לדון עם השותף ולהחליט לשתף פעולה

אם יש אינטרס להגיש בקשה למימון משותף לפרויקט של SIIRD, לאחר דיונים על שיתוף פעולה למו"פ משותף, מומלץ לחברות ליצור קשר עם מנהלי  SIIRD בארצות המתאימות כדי להבין יותר ולשתף את הפרויקט עם מנהלי SIIRD.

 1. הגשת תקציר מנהלים לקרן  

אם הקרן פתוחה לקבלת ההצעה, שתי החברות יכינו במשותף תקציר מנהלים תוך שימוש בהנחיות לסיכום מנהלים ויגישו ל- SIIRD באמצעות דואר אלקטרוני.

 1. הגשת הצעה/בקשה מלאה

לאחר הגשת תקציר מנהלים, שתי החברות יעבדו על ההצעה המלאה תוך שימוש בהנחיות של SIIRD. שתי החברות יכולות להשתמש ברשימת הבדיקה הבאה כדי לבדוק את המסמכים הדרושים להגשה הרשמית:

 • הצעת מו"פ מלאה עם תרשים גנט של הפרויקט, קורות חיים של חברי הצוות, טבלת תחזית ההכנסות ודוחות כספיים מבוקרים של כל חברה
 • תקציב הפרויקט של כל חברה
 • מסמכים תומכים אחרים, אם בכלל
 • קבוצת המסמכים הסופית תוגש ל- SIIRD באמצעות דואר אלקטרוני, ו -5 סטים של עותק קשיח ל-  SIIRD Singapore Office.
 1. בדיקת הפרויקט

בעקבות הגשת הבקשה המלאה, יתקיימו פגישות הערכה בסינגפור ובישראל בחברות עצמן. בודקים מקצועיים עצמאיים וצוות SIIRD יבקרו בחברות והצגת הפרויקט תידרש משתי החברות במהלך המפגשים.

 1. אישור מועצת המנהלים

לאחר בדיקת הפרויקט, הצעת הפרויקט תוצג בפני מועצת המנהלים של הקרן להחלטה. מועצת המנהלים של הקרן מתכנסת פעמיים בשנה. החלטת אישור מועצת SIIRD תועבר בכתב לשתי החברות

* להגשת בקשות נא להכנס לאתר הקרן.

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

לפרטים בקשר לקרן סינגפור ישראל ולהגשת בקשה , יש ליצור קשר עם:

עו"ד שירלי רפואה חסון, מנהלת קרן סינגפור ישראל:

טל: +972-3-5118170

מייל: Shirley.Refuah@innovationisrael.org.il