קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התקשוב הממשלתי

שימו לב: תחת המסלול המשותף לרשות החדשנות ולרשות התקשוב נפתח גם קול קורא לפיילוטים בתחומי רשות המיסים

0
0

תאריך אחרון להגשה 

15/04/2019

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

קול קורא 2019 של רשות התקשוב הממשלתי ורשות החדשנות, להגשת בקשות סיוע לתכניות הרצה  ("פיילוטים") המיועד לחברות טכנולוגיות ישראליות. הסיוע כולל גישה לאתרי תקשוב ולנתונים ממשלתיים, ליווי מקצועי של מומחי התקשוב הממשלתי ותמיכה כספית. ההגשה באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (מסלול משנה ח'). 
הצלחת הפיילוט תסייע לצמיחת החברה ותאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובחדירתו לשוק.

תיאור הקול הקורא 

המטרה: 

 • צמיחת חברות טכנולוגיה ישראליות.
 • ייעול משמעותי בפעילות  הממשלה.
 • מיצוב מדינת ישראל כבעלת ממשל ושוק מקומי חדשניים בבחינת ובהטמעת טכנולוגיות, וחיזוק הקשר בין הממשלה והכלכלה ובין מגזר ההייטק.

מה אנו מציעים?

בתקופת הרצת הפיילוטים ברשות התקשוב ייהנו החברות מ: 
 • SAND BOX
 • גישה למידע הממשלתי
 • יכולת להרצת אלגוריתמים והתאמת טכנולוגיות ומוצרים
 • הנחייה בהתאמת המוצר ללקוח ממשלתי ע"י מומחי רשות התקשוב הממשלתי
 • הדגמת המוצר לקהלי היעד בסביבת אמת.
 • תמיכה תקציבית לביצוע התאמת מוצר וטכנולוגיה והדגמת יישומם (Pilot Demonstrator). 
 • חשיפת המוצר לרשויות התקשוב המובילות בעולם וללקוחות בממשלות זרות. 

תחומי תכניות ההרצה:

על תכניות ההרצה להציג אימפקט משמעותי בקידום מדיניות "האזרח במרכז" אותו מובילה רשות התקשוב הממשלתי, ולתת מענה לאתגריה.
האתגרים כוללים : 
 • שיפור וייעול סביבת העבודה הממשלתית לרבות קידום תהליכי קבלת החלטות מבוססות מידע 
 • שיפור ההגנה על תשתיות המידע והדיגיטל הממשלתיות
 • פיתוח תשתיות, מערכות ושירותים לייעול עבודת הממשלה 
 • הגברת מיצוי זכויות בקרב צרכני המידע והשירותים הממשלתיים 
 • שיפור חוויית המשתמש בשירותים הדיגיטליים
 • הרחבת קהלי היעד של השירותים הדיגיטליים, הנגשת השירותים לאוכלוסיות מגוונות (כגון אוכלוסיות שאינן דוברות עברית, אוכלוסיות שאינן אורייניות דיגיטלית, ואנשים עם מוגבלויות) 
 • הגברת אמון הציבור בשירותים הדיגיטליים ושיפור סביבת ההזדהות הדיגיטלית הממשלתית

רשות המיסים

 • חדשנות במס אמת 
אתרי ההרצה יוקמו ויפעלו במתקני רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה, הפועלת, מכח החלטת הממשלה 2097 מיום 10.10.2014, לייעול מערך התקשוב ולקידום חדשנות טכנולוגית במשרדי הממשלה וביחידותיהם, להעמדת טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות הממשלתי לציבור, הפחתת הנטל הבירוקרטי וקידום מדיניות ממשל פתוח
 
להלן קישורים למספר פרוייקטים מרכזיים ברשות התקשוב: 

 

 

ליצירת קשר:

רשות החדשנות, זירת חברות בצמיחה 
טלפון: 03-7157900 / 03-7157997
 
רשות התקשוב הממשלתי
 
 •  תוכנית הרצה ("פיילוט") – דגם ניסוי לבדיקת היתכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.
 •  שימו לב: ניתן להגיש בקשות בנושאים נוספים שאינם מצויינים כל עוד הם תואמים ומקדמים את אסטרטגית רשות התקשוב הממשלתי.