קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים מענפי החשמל והמתכת

0
0

תאריך אחרון להגשה 

08/11/2018

זירות 

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא 

 

רשות החדשנות, בשיתוף איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית בהתאחדות התעשיינים בישראל, מזמינים מפעלים בענפי המתכת והחשמל ובפרט מפעלים המספקים מוצרים בקבלנות משנה ללקוחותיהם להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית שמטרתן פיתוח מוצרים ותהליכים חדשנים, שיפור מוצרים קיימים, התייעלות בתהליכי הייצור לשיפור הפריון ולהשגת בידול טכנולוגי במסגרת מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

 

תיאור הקול הקורא 

על תוצרי תכניות המו"פ והחדשנות המוגשות במענה לקול קורא זה, לייצר אימפקט משמעותי למפעלים בתחום החשמל והמתכת ובנוסף ליצור תשואה עודפת למשק.

 

אוכלוסיית היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי החשמל והמתכת, לתמיכה בתכניות מו"פ וחדשנות של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות.

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה ואשר ביחס אליהם ניתן יהיה להגיש בקשות במסגרת קול קורא זה הינם: 

  1. פיתוח מוצרים חדשניים
  2. שיפורים מהותיים במוצרים קיימים
  3. שימוש בחומרים חדשים לשיפור תכונות המוצר
  4. פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעלים
  5. פיתוח שיטות ותהליכי ייצור לשיפור האיכות והפריון של מוצרים קיימים

 

אופן הגשת הבקשות

  1. התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.
  2. הנחיות להגשת בקשה במסגרת מסלול הטבה מספר 36 א' - מו"פ בתעשיית הייצור (מופ"ת) - ראו סעיף מס' 3.

 

קול קורא הנ"ל פתוח הגשה עד לתאריך 8 בנובמבר 2018 בשעה 12:00.

*תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 

אנשי הקשר לבירורים ושאלות