קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור ביצוע תכנית הרצה בתחומי הסייבר (פיילוט באתר לקוח הכולל הוכחת התכנות ו"המצרה")

0
0

תאריך אחרון להגשה 

15/10/2018

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

 

לוגו מטה הסייבר ולוגו רשות החדשנות

קול קורא 2018 להגשת בקשות סיוע עבור ביצוע "פיילוט" הכולל תהליכי הוכחת התכנות (POC) ו"המצרה" (Productization) באתר לקוח, מעבר לביצוע המחקר והפיתוח הטכנולוגי בסייבר. 

מטרת המסלול לסייע לחברות סייבר ישראליות לצלוח את חסם הכניסה שבין פיתוח הטכנולוגיה לבין הטמעת המוצר בשוק.

תיאור הקול הקורא 

מערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ורשות החדשנות, פועלים יחדיו בכדי לתמוך בחברות לצורך גישור על פערים במעבר משלב הוכחת היכולת הטכנולוגית לשלב בו מפותח מוצר חדש ועובד, דרך מתן תמיכה בתהליכי הוכחת היתכנות (POC) ו"המצרה" באתר לקוח, מעבר לביצוע המחקר והפיתוח הטכנולוגי באמצעות מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף גורמי ממשל (ראו נספח ו').
 
התכנית מיועדת לבדיקה והרצה של מוצר/שירות, שטרם הושק ואשר עדין נמצא בשלבי פיתוח.  
במונחי "מוכנות טכנולוגית" (TRL-Technology readyness level) מטרת התוכנית היא לקדם חברות סייבר שלהן מוכנות טכנולוגית ברמה של TRL 4/5 (שלב Validation in Laboratory) להגעה ל-TRL 7/8 (שלב Actual system qualified through test & demonstration).
 
תינתן העדפה בשיעור המענק לפיילוט בשווקי היעד עם לקוח איכותי בחו"ל (ניתן לקבל מענקinfo-icon של עד 50% מהתקציב עבור אתר בחו"ל).
התכנית פתוחה להגשות בכל התחומים בסייבר בהתאם להוראות המסלול.
 
 
בדף המסלול תוכלו למצוא: 
 
  • תנאי סף לקבלת מימון
  • הגשת הבקשה
  • אמות מידה לאישור תקציב לבקשה וקבלת מימון
  • תקציב
  • מימון לתכנית מאושר

 

תאריך ההגשה האחרון לקול הקורא: 15.10.2018 בשעה 14:00.

תשובות צפויות בסוף חודש דצמבר.

שימו לב: גם התמיכה הטכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום ההגשה הנ"ל. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.