קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ בין חברות ישראליות לטיוואניות

0
0

תאריך אחרון להגשה 

15/11/2018

זירות 

מערך בינלאומי

תמצית הקול קורא 

rimary tabs

 


התכנית הדו-לאומית ישראל-טיוואן לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח, המופעלת ע"י רשות החדשנות ו-ITRI בטיוואן, משיקה קול קורא שישי ומזמינה חברות ישראליות וטיוואניות להגיש בקשת מימון לפרויקטי מו"פ משותפים.

חברות ישראליות יכולות לקבל סיוע במציאת שותף ולזכות במימון של עד 50% מהוצאות המו"פ של פרוייקט משותף.

חברה ישראלית המעוניינת לאתר שותף לטובת שיתוף פעולה מוזמנת לפנות לרשות החדשנות בסיוע מציאת שותף רלוונטי.

תיאור הקול הקורא 

התכנית הדו-לאומית ישראל-טיוואן לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח, מזמינה חברות ישראליות וטיוואניות להגיש בקשת מימון לפרויקטי מו"פ משותפים: 

גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח. מועד ההגשה של הטפסים הדו לאומיים הינו עד ה-15.11.2018.

 

הגשת הבקשה לתכנית הינה דו שלבית:

1. עד לתאריך ה-15/112018 - יש למלא טופס דו לאומי ומכתב כוונות ולשלוח למנהלת תכניות שת"פ, טליה גושן, מדסק אסיה פסיפיק: talia.goshen@innovationisrael.org.il

2. עד לתאריך ה-23/12/2018 - יש להגיש בקשת תמיכה מלאה לרשות החדשנות באמצעות המערכת המקוונת. לבקשה זו יש לצרף כנספחים את המסמכים שהוגשו בשלב הראשון.

 

אופן הגשת בקשה: 

תחילה יש להיכנס למסלול "תכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה" ולקרוא את ההנחיות הגשת הבקשה (לצורך הגשת בקשה יש למלא את הטופס דו-לאומי להגשה)

 

לפרטים נוספים יש לפנות ל:

רחלי בן און - מנהלת תכניות אסיה פסיפיק:

טלפון: 03-5118117  

דוא"ל: RacheliBo@innovationisrael.org.il

 

אלה הלר - אחראית על תכנית ישראל יפן:

טלפון: 03-5118143