קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-ג'ורג'יה (ארה"ב)

0
0

תאריך אחרון להגשה 

30/10/2018

זירות 

מערך בינלאומי

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות מפעילה את תכנית ישראל- ג'ורג'יה לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם המשרד לפיתוח כלכלי של מדינת ג'ורג'יה וחברת Southern Company שהינה אחת מחברות החזקות בתחומי הגז והחשמל המובילות בארה"ב.
מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות אפשרות לשת"פ על ידי הצעת פתרונות רלוונטיים לחברת Southern Company.

חברות ישראליות מוזמנות לגשת לקול הקורא ה-1 של התוכנית והגשת בקשות לביצוע פרוייקטי מחקר ופיתוח בהתאם לקריטריונים המפורטים בטופס דו-לאומי להגשה  (ראו מטה גם באופן הגשת הבקשה).

סך המימון לפרויקטים יאושרו על ידי רשות החדשנות והחברה, עומד על 2 מיליון דולר.

 

תיאור הקול הקורא 

גובה התמיכה:

גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח. מועד ההגשה של הטפסים הדו לאומיים הינו עד ה-30.10.2018
 
אופן הגשת הבקשה לתכנית הינו דו שלבית:
  1. 1. תחילה יש לקרוא את הנחיות הגשת הבקשה למסלול תכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה ולמלא את הטופס דו-לאומי להגשה.
  2. עד לתאריך 4/9/2018 - יש לשלוח מכתב כוונות חתום ולשלוח מייל ליונתן כהן וסטיבן ג'סטיס כפי שמפורט בטופס.
  3. עד לתאריך ה-30/10/2018 - יש להגיש בקשת תמיכה מלאה לרשות החדשנות באמצעות המערכת המקוונת. לבקשה זו יש לצרף כנספחים את המסמכים שהוגשו בשלב הראשון. 
למידע נוסף יש לפנות אל יונתן כהן, מנהל תכניות שת"פ, דסק צפון אמריקה:
טלפון: 03-5118155