קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות בתחומי החקלאות (אגרוטק)

0
0

תאריך אחרון להגשה 

15/10/2018

זירות 

זירת הזנק
חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

קול קורא 2018 בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה ("פיילוטים") של חברות הזנק וחברות טכנולוגיה בתחומי החקלאות, והיקפו 20 מלש"ח בשנת 2018.

תיאור הקול הקורא 

על התכניות ליצור אימפקט משמעותי ליצירת ולצמיחת חברות בתחומי טכנולוגיות החקלאות (אגרוטק).

ההגשה תתבצע באמצעות מסלולי ההטבה:
מסלול הטבה מס' 2- תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח ה'.

 

הקול הקורא הוא עבור תכניות הרצה ("פיילוטים")  בתחומי טכנולוגיות חקלאות (אגרו-טק): טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש:
תכניות לפיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחומי החקלאות, כולל תכניות בשיתוף מרכזי המו"פ האיזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע (היכולים לשמש כאתרי הרצה או כקבלני משנה לפיתוח בתכניות המוגשות).
תכניות הרצה (פיילוטים) לבחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלבנטיים ולקידום מיסחורן לחו"ל. ניתן להגיש גם תכניות הרצה בשיתוף מרכזי המו"פ האיזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע (היכולים לשמש כאתרי הרצה לתכניות המוגשות).

לפרטים נוספים והגשת בקשות:

למידע אודות המסלול ואופן ההגשה - דף מסלול הטבה מס' 2

ההגשה לקול הקורא תתבצע דרך דף מסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [חקלאות]

 

ליצירת קשר: Growth@innovationisrael.org.il