קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה

0
0

תאריך אחרון להגשה 

07/08/2018

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

 

 

קול קורא 2018 בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה* ("פיילוטים") המיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות. ההגשה באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (מסלול משנה ג')

על התכניות ליצור אימפקט משמעותי לצמיחת החברה, כגון בהתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק.

 

תיאור הקול הקורא 

התמיכה תינתן לתכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה, כגון: מחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, בניה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלבנטיים.
 
כל זאת במטרה לעודד:
 
  • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק) ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלבנטיים.
  • טכנולוגיה המביאה להפחתת השימוש במשאבי טבע ו/או להפחתה בפליטות של מזהמים.
  • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הגנת הסביבה בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.
 
העדפה תינתן ל:
 
  • פתרונות שייתנו רמת הגנה סביבתית משופרת לעומת טכנולוגיה קיימת, בהתחשב בהשפעות על הסביבה כמכלול.
  • חברות מהפריפריה המבצעות את תכנית ההרצה בפריפריה
 
* תכנית הרצה ("פיילוט") – דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה.
 
שימו לב, מועד הגשת הבקשה הוארך עד ליום 7/8 בשעה 12:00. לא תינתנה הארכות נוספות.
 
 
ליצירת קשר: