קול קורא ראשון - להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ והרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

0
0

תאריך אחרון להגשה 

13/08/2018

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

קול קורא 2018 בשיתוף עם משרד הבריאות ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, להגשת בקשות סיוע לתוכניות מו"פ והרצה* ("פיילוטים") בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם. המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות** (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) והיקפו 30 מלש"ח בשנת 2018. ההגשה באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (מסלול משנה א').

תיאור הקול הקורא 

על התכנית ליצור אימפקט משמעותי לצמיחת החברה, כגון בהתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק.

וכל זאת במטרה לעודד:

  • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות הדיגיטלית ובחינת היתכנותן בקרב לקוחות רלבנטיים.
  • קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
  • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחום הבריאות הדיגיטלית בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים

 

לפרטים נוספים והגשת בקשות במסלול "תמיכה בחדשנות ותחומים נבחרים [בריאות דיגיטלית]" לחצו כאן.

 
ליצירת קשר: Growth@innovationisrael.org.il
 

תכנית הרצה ("פיילוט") – דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה.

** על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית (Foreground IP) להיות בבעלות מלאה של החברה. בקשה הכוללת תכנית שמטרתה העברת מידע מדעי-טכנולוגי הנמצא בבעלות מלאה של ארגון בריאות לטובת הטמעת הידע בתעשייה, ניתן להגיש לקול קורא מקביל תחת מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון וזאת בלבד שהתכנית עונה על כל התנאים הקבועים במסלול מגנטון.