קול קורא מסלול "מגנטון"

0
0

תאריך אחרון להגשה 

04/06/2018

זירות 

תשתית טכנולוגית

תמצית הקול קורא 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, מודיעה כי עתה ניתן להגיש בקשות של מסלול "מגנטון", המעודד העברת ידע טכנולוגי שנצבר באקדמיה לשימוש בתעשייה על ידי יצירת שיתופי פעולה בין חברה ישראלית לקבוצת מחקר אקדמית.

תיאור הקול הקורא 

התכנית פועלת מכוח מסלול הטבה מס' 6.

לפרטים אודות המסלול וטפסי הגשת הבקשה לחצו כאן.

את הבקשות יש להגיש באופן מקוון לא יאוחר מ-04/06/2018 עד השעה 15:00.

* לפרטים ניתן ליצור קשר עם: