קולות קוראים להגשת בקשות לתמיכה – זירת תשתית טכנולוגית

1
0

תאריך אחרון להגשה 

13/11/2019

זירות 

תשתית טכנולוגית

תמצית הקול קורא 

זירת תשתיות מפעילה קולות קוראים פתוחים להגשת הצעות למסלולים השונים. ההצעות המוגשות עד לתאריכים המצוינים למטה, נאספות ונבדקות כמקשה אחת. לשם הגשה יש לפנות לתיאורי המסלולים, ולהגיש את הבקשות בהתאם להוראות ובשימוש הטפסים באתר. 

תיאור הקול הקורא 

את ההצעות יש להעביר אלקטרונית עד לצהרי היום בתאריך היעד, במקרה שהתאריך הקבוע נופל על שבת או חג, יש להגיש לפני המועד.
 
מסלול נופר 3/3/2019 | 22/07/2019 | 3/11/2019
מסלול קמין 3/3/2019 | 22/07/2019 | 3/11/2019
מסלול מכוני מחקר 5/3/2019 | 05/09/2019
מסלול מימד 08/09/2019
מסלול מאגדי מגנט 7/5/2019 | 29/10/2019
מסלול מגנטון 6/5/2019 | 10/11/2019
מסלול מגנטון-ננו,
סבב ב'
 2/4/2019
מסלול CERN שת"פ  7/7/2019