קולות קוראים להגשת בקשות לתמיכה – זירת תשתית טכנולוגית

1
0

תאריך אחרון להגשה 

13/11/2019

זירות 

תשתית טכנולוגית

תמצית הקול קורא 

זירת תשתיות מפעילה קולות קוראים פתוחים להגשת הצעות למסלולים השונים. ההצעות המוגשות עד לתאריכים המצוינים למטה, נאספות ונבדקות כמקשה אחת. לשם הגשה יש לפנות לתיאורי המסלולים, ולהגיש את הבקשות בהתאם להוראות ובשימוש הטפסים באתר. 

תיאור הקול הקורא 

את ההצעות יש להעביר אלקטרונית עד לצהרי היום בתאריך היעד, במקרה שהתאריך הקבוע נופל על שבת או חג, יש להגיש לפני המועד.
 
מסלול העברת ידע 09/12/2019 | 25/11/2019 | 27/04/2020 | 28/07/2020 | 09/12/2020
מסלול הכוונת ידע 13/11/2019 
מסלול מכוני מחקר 12/9/2019
מסלול מימד 08/9/2019
מסלול מאגדי מגנט 28/11/2019

 

לצפייה במסלולי התמיכה של זירת תשתית טכנולוגית לחצו כאן