מאגד מטרולוגיה

0
0

תאריך אחרון להגשה 

25/07/2017

זירות 

תשתית טכנולוגית

תמצית הקול קורא 

הקמת מאגד מטרולוגיה (MDM (Multiple Dimensional Metrology לזיהוי ואיפיון רב ממדי של פגמים ננומטרים

תיאור הקול הקורא 

הקמת מאגד מטרולוגיה (MDM (Multiple Dimensional Metrology לזיהוי ואיפיון רב ממדי של פגמים ננומטרים

חזון המאגד

​תהליך המזעור בתעשיית המוליכים למחצה, מלווה בשילוב טכנולוגיות חדשות של הנדס חומרים מתקדמים והתקנים רב קומתיים. בהתאם, כללי המשחק לבדיקה ואיפיון רכיבים בתעשיית המוליגים למחצה יעברו שינוי.

מטרת המאגד

​הכנת החברות הישראליות המייצרות ציודי מדידה ואיפון של רכיבים בתעשיית המוליכים למחצה, לשינוי מהותי בבקרת תהליכי הייצור של שבבי המחשב העתידיים. פיתוח טכנולוגיות מדידה חדשות לרבות ניתוח מאפיינים של חומרי המבנה.

המאגד יתמקד בטכנולוגיות אלה:

  • ​שיטות הדמה וקבלת אותו מפני השבב ומשכבות חבויות, לצורך מדידה ואיפיון אוטומטי של חומרי מבנה (דגש על פיתוח שיטות אל הרס, לשימוש בקווי הייצור).
  • תשתית למכונת מדידה המאפשרת רכישה אות ביציבות אלקטרו-מכאנית מירבית (סינון רעשים, יכולת שינוע הפרוסה או הגלאי לניווט תת ננומטרי לאזורי המדידה).
  • אלגוריתמים וחומרת עיבוד ייעודית, לביצוע מדידות וסיווג ממצאים, המטפלים בריבוי פרמטרים משפיעים ובמופע מידע מהיר (מבוססים על טכנולוגיות למידת מכונה).

 

מפגש התנעה

​ביום שני ה-25 ביולי 2016, יתקיים מפגש של נציגי חברות תעשייתיות, מוסדות אקדמיים ומוסדות מחקר שיש להם עניין להצטרף למאגד. המעוניינים מתבקשים לפנות בדואר אלקטרוני למנהלת מגנ"ט, תוך ציון תחום עיסוק רלוונטי ונתונים כלליים של החברה. הזמנות למפגש ההתנעה ישלחו לגופים הרלוונטים בלבד, סמוך למועד המפגש.
מידע נוסף
​מידע על מאגד MDM ניתן לקבל אצל:
יורם עוזיאל, חברת אפלייד מטריאלס - yoram_uziel@amat.com
שמואל מירוני, חברת נובה - shmuel-m@novemeasuring.com
 
מידע נוסף על מסלול מאגדי מגנ"ט וזירת תשתית טכנולוגית ניתן למצוא בדף האינטרנט של הזירה.
יצירת קשר עם זירת תשתית טכנולוגית: tashtiot@innovationisrael.org.il

מידע נוסף על מסלול מאגדי מגנ"ט וזירת תשתית טכנולוגית ניתן למצוא בדף האינטרנט של הזירה.