מסלול מימ"ד - מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ואזרחי/עסקי סבב 10

0
0

תאריך אחרון להגשה 

21/04/2017

זירות 

תשתית טכנולוגית

תמצית הקול קורא 

​הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (רשות החדשנות), בשיתוף פעולה עם המנהל למחקר פיתוח אמל"ח ותשתיות טכנולוגיות (מפא"ת), מודיעה כי ניתן להגיש בקשות במסגרת סבב ההגשות העשירי של מסלול מימ"ד.

תיאור הקול הקורא 

מסלול מימד - מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ואזרחי/עסקי סבב 10

התכנית פועלת מכוח מסלול הטבה מס' 20 של רשות החדשנות - מסלול מימ"ד, המעודד ביצוע מחקר ופיתוח דואלי צבאי/בטחוני וגם אזרחי/עסקי.
במסגרת המסלול, מוענק ע"י רשות החדשנות, מענקinfo-icon כספי לתעשייה ו/או למוסדות מחקר המבצעים תכניות מחקר ופיתוח דואליות, דהיינו: תכניות בעלות פוטנציאל לפעילות עסקית בשוק הבינלאומי ובעלות פוטנציאל לשמש ביישומים צבאיים/ביטחוניים.

פרטי המסלול ונהליו

​פרטים המסלול והנהלים המסדירים את התוכנית, ניתן למצוא בדף המסלול באתר האינטרנט.

הגשת בקשה

יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מה-21 באפריל, 2017.
כל המעוניין להגיש בקשה בהתאם להוראות המסלול, הנהלים והחלטות הוועדה המפעילה את התוכנית - מוזמן להגיש הצעתו, ערוכה כמוסבר בהוראות ובנהלי התכנית. בקשות תוגשנה למינהלת זירת תשתית טכנולוגית באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: tashtiot@innovationisrael.org.il

יצירת קשר

  • לפרטים הקשורים להיבט האזרחי, יש לפנות לזירת תשתית טכנולוגית: tashtiot@innovationisrael.org.il
  • לפרטים הקשורים ליישומים ביטחוניים, יש לפנות למפא"ת: A_uziel@mod.gov.il