×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
מערך בינלאומי

קול קורא ראשון ישראל-אדלר במסגרת תכנית שיתוף פעולה מו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

20/07/2019
חברות בצמיחה

קול קורא שלישי להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה

24/07/2019
זירת הזנק

שיפור מוצרים ותהליכים בייצור מתקדם בתחום הפוטוניקה

25/07/2019
מערך בינלאומי

קול-קורא המרכז הרפואי ג'פרסון-ישראל בתחום הבריאות

31/07/2019
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות למכינה למו"פ בחברות תעשייתיות

07/08/2019
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות מו"פ והרצה (פיילוטים) לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים בענף הבנייה

08/08/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי הבינוי

08/08/2019
חברות בצמיחה

קול קורא שלישי להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ והרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

08/08/2019
זירת הזנק

קול קורא להצעות עבור ביצוע פעילות לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

12/08/2019
חברות בצמיחה

קול קורא עבור פיילוטים במסגרת הקמת זירות מסחר דיגיטליות לתוצרת חקלאית טרייה

03/09/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי החקלאות (אגרוטק)

03/09/2019
זירת הזנק

קול קורא לתאגידים המעוניינים להקים מעבדת חדשנות חדשה בתחומי הסייבר והפינטק בבאר שבע

16/09/2019
זירת הזנק

קול קורא להצעות עבור הקמת חממות יזמות בפריפריה

17/09/2019
תשתית טכנולוגית

קולות קוראים להגשת בקשות לתמיכה – זירת תשתית טכנולוגית

13/11/2019
מערך בינלאומי

קול קורא מישיגן-ישראל לשת"פ בתחום תחבורה חכמה

28/11/2019
×
זירות
חטיבות ואגפים
טוען...