×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום חדשנות בענפי האריזה, הדפוס והנייר

04/09/2019
ייצור מתקדם

קול קורא לחברות ייצור: הגשת תכניות מו"פ לקידום חדשנות בענפי הדפוס והנייר

30/01/2020
חברות בצמיחה, ייצור מתקדם, מערך בינלאומי

MANUNET ERA-NET מימון פרויקטי מו"פ בינלאומיים בתחומי הייצור המתקדם

17/03/2020
ייצור מתקדם

קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתיים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף הקורונה

20/04/2020
ייצור מתקדם, מערך בינלאומי

קול קורא לחברות לביצוע הדגמות ברובוטיקה בתחומי ייצור מתקדם ומזון, בתוכנית המסגרת של האיחוד האירופאי

22/04/2020
ייצור מתקדם

קול קורא למכינה למו"פ - מימון שירותי מומחה טכנולוגי בתחום התעשייה

09/06/2020
ייצור מתקדם

קול קורא למסלול מופ"ת - תמיכה בחדשנות של מוצרים ותהליכי ייצור לטובת צמיחה מהירה

09/06/2020
ייצור מתקדם

קול קורא למסלול מופ"ת (מספר 2) - תמיכה בחדשנות של מוצרים ותהליכי ייצור לטובת צמיחה מהירה

12/07/2020
ייצור מתקדם

קול קורא למכינה למו"פ (מספר 2) - מימון שירותי מומחה טכנולוגי בתחום התעשייה

12/07/2020
ייצור מתקדם

קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח לחברות תעשיית ייצור בתחומי הפולימרים ותמרוקים

26/08/2020
ייצור מתקדם

מסלולי זירת ייצור מתקדם הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2020
×
זירות
חטיבות ואגפים