×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
זירת הזנק, חברות בצמיחה, חברתי ציבורי, ייצור מתקדם, מערך בינלאומי, תשתית טכנולוגית

פנייה לציבור לקבלת מידע

01/03/2017
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בפיתוח טכנולוגי של מוצרים ושירותים דיגיטליים המספקים מענה לאתגרי המרחב הציבורי

15/08/2017
חברתי ציבורי

קול קורא - סיירות תכנות

15/04/2018
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות

31/05/2018
חברתי ציבורי

הזמנה לקבלת מידע מהציבור לגבי מיפוי פעילויות קיימות וחדשות לטובת שילוב כוח אדם איכותי ומיומן מחו"ל בתעשיית ההיי-טק בישראל

15/06/2018
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בחדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

02/07/2018
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות לתכנית "אתגר" GCI- Grand Challenges Israel

22/10/2018
זירת הזנק, חברות בצמיחה, חברתי ציבורי, ייצור מתקדם, מערך בינלאומי, תשתית טכנולוגית

הגשת מועמדות למתחם הסטרטאפים של רשות החדשנות בכנס ביומד-מיקסי 2019

14/03/2019
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות במסלול 'ממשל-טק' לעידוד חדשנות טכנולוגית המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

11/04/2019
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות למסלול אתגר (טכנולוגיות לאתגרי בריאות ופיתוח גלובליים)

02/05/2019
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות

20/05/2019
×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
15/04/2018
טוען...