×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
זירת הזנק, חברות בצמיחה, חברתי ציבורי, ייצור מתקדם, מערך בינלאומי, תשתית טכנולוגית

פנייה לציבור לקבלת מידע

01/03/2017
חברות בצמיחה

בקשה לקבלת מידע מהציבור - התוכנית הלאומית לתחבורה חכמה

02/04/2017
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

30/04/2017
חברות בצמיחה

קול קורא 2018 להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

15/11/2017
חברות בצמיחה, מערך בינלאומי

גיוס חברות למתחם הסטרטאפים בהובלת רשות החדשנות בכנס ביומד-מיקסי 2018

08/03/2018
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי התחבורה

07/08/2018
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה

07/08/2018
חברות בצמיחה

קול קורא ראשון - להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ והרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

13/08/2018
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים") בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות

12/09/2018
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור ביצוע תכנית הרצה בתחומי הסייבר (פיילוט באתר לקוח הכולל הוכחת התכנות ו"המצרה")

15/10/2018
זירת הזנק, חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות בתחומי החקלאות (אגרוטק)

15/10/2018
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור טכנולוגיות פורצות דרך בתחום טכנולוגיות הגנה בסייבר

28/10/2018
חברות בצמיחה

קול קורא 2019 להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

05/02/2019
חברות בצמיחה

קול קורא שני להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי התחבורה

24/02/2019
חברות בצמיחה

קול קורא שני להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ והרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

04/03/2019
×
זירות
חטיבות ואגפים
טוען...