×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות במסלול 'ממשל-טק' לעידוד חדשנות טכנולוגית המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

15/09/2019
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום חדשנות בענפי האריזה, הדפוס והנייר

04/09/2019
חברות בצמיחה

קול קורא שלישי להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי התחבורה

03/09/2019
חברות בצמיחה

קול קורא עבור פיילוטים במסגרת הקמת זירות מסחר דיגיטליות לתוצרת חקלאית טרייה

03/09/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי החקלאות (אגרוטק)

03/09/2019
מערך בינלאומי

קול קורא להצטרפות למשלחת בכנס הפינטק, חדשנות וטכנולוגיה הגדול באסיה (סינגפור) - SFF X SWITCH

29/08/2019
מערך בינלאומי

קול קורא שביעי ישראל - יפן

20/08/2019
מערך בינלאומי

קול קורא לשת"פ במו"פ ישראל-סינגפור (קרן SIIRD)

16/08/2019
מערך בינלאומי

קול קורא לתכנית +KGAP ישראל-יפן

15/08/2019
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות למכינה למו"פ בחברות תעשייתיות

14/08/2019
זירת הזנק

קול קורא להצעות עבור ביצוע פעילות לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

12/08/2019
חברות בצמיחה

קול קורא שלישי להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ והרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

11/08/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים") בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות

08/08/2019
מערך בינלאומי

קול קורא שמיני לשיתוף פעולה במו"פ בין חברות ישראליות לטיוואניות

08/08/2019
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות מו"פ והרצה (פיילוטים) לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים בענף הבנייה

08/08/2019
×
זירות
חטיבות ואגפים