מנהל/ת אגף מערכות מידע (מנמ"ר)

תאור כללי 

אנחנו מגייסים לחטיבת הפיתוח הארגוני מנהל/ת אגף מערכות מידע. הצטרפו לצוות עובדי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית!

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("רשות החדשנות"), היא תאגיד ציבורי המופקד על מדיניות החדשנות הטכנולוגית בישראל ותפקידו לטפח ולפתח את משאב החדשנות הטכנולוגית בישראל. רשות החדשנות מעניקה מדי שנה מענקים למאות חברות – מחברות הזנק בתחילת דרכן ועד לתאגידים גדולים הפועלים בישראל וכן למוסדות מחקר המבצעים מחקר יישומי.

כארגון המוביל חדשנות, הרשות מתפתחת כגוף המתבסס על מידע אנליטי ומדויק לצורך קבלת החלטת מבוססות בהיבטי ההשקעות במחקר ופיתוח. לשם כך נדרשת תשתית מערכות מידע חדשנית תומכת.
חטיבת פיתוח ארגוני ברשות אמונה על פיתוח הארגון בהיבטים של תהליכים, מערכות מידע, הון אנושי, רכש ותשתיות לצורך שיפור מתמיד של אפקטיביות עבודת הרשות ושיפור חווית הלקוח. עבור אגף מערכות מידע, בחטיבת פיתוח ארגוני ברשות החדשנות, דרוש מנהל/ת אגף. אגף זה אחראי לקביעת אסטרטגית המחשוב ומשילות המידע של הרשות, אפיונה המפורט וביצועה בפועל. באחריות האגף לזהות צרכים, ליזום פתרונות ופרויקטים, לאפיין וליישם מענה מחשובי, כולל - פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת ועוד.

במסגרת תפקידו/ה י/תהיה אחראי/ת על:

 • גיבוש, הטמעה וניהול אסטרטגיה ומדיניות בתחום מערכות מידע ברשות
 • אחריות ליזום, לאפיין, לתאם ולנהל תוכנית עבודה שנתית, רב שנתית, ונהלי טכנולוגיות המידע והמחשוב בהתאם לאסטרטגיית הרשות
 • אחריות למכלול שירותי טכנולוגיות המידע והמחשוב של הרשות וניהול כלל המשאבים
 • ניהול מו"מ עם ספקים, וייזום רכש ו/או פיתוח של חומרה ותוכנה, התואמים את הצרכים של הרשות, תוך בחינת כדאיות וביצוע חקר ישימות לגבי החלופות, בהתאם למקורות התקציביים
 • הטמעת נושא המחשוב וטכנולוגיות עבודה ארגוניות מתקדמות, בין עובדי הרשות
 • ביצוע בקרה אחר הפעילות הכוללת של הרשות בתחום טכנולוגיית המידע והמחשוב ובחינת תפוקות, תשומות, משך זמן, איכות המוצר, ומכלול העלויות להשגת המטרות
 • ייזום תוכניות להכשרה ופיתוח של עובדי אגף מערכות מידע
 • יעוץ להנהלת הרשות בנושאי טכנולוגיות מידע ומחשוב
 • ייצוג הרשות בוועדות ובפורומים מקצועיים בתחום טכנולוגיות המידע והמחשוב
 • תכנון וניהול התקציב השנתי והרב שנתי של שירותי המידע והמחשוב של הרשות

כפיפות התפקיד הינה לסמנכ"ל, ראש חטיבת פיתוח ארגוני

*מקום העבודה הינו במשרדי החברה בירושלים. 

דרישות 

תנאי סף:

 1. השכלה: תואר אקדמי במערכות מידע או מדעי המחשב או הנדסת מחשבים או מתמטיקה ומדעי המחשב או הנדסת תעשייה וניהול במסלול של מערכות מידע או הנדסת תוכנה או הנדסת אלקטרוניקה, או הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת רשתות מחשבים או תואר בניהול טכנולוגיה במגמת מערכות מידע; או תואר אקדמי רלוונטי אחר, המאושר ע"י המל"ג
 2. ניסיון בתחומי מערכות מידע, בהתאם לפירוט הבא:
 • ניסיון מוכח בהובלת פרויקטי מחשוב – לפחות פרויקט פיתוח אחד בהיקף תקציבי של לפחות 5 מלש"ח לשנה
 • ניסיון מקצועי של לפחות 3 שנים במהלך 6 השנים האחרונות כמנמ"ר או כסגן מנהל מערכות מידע בארגון עם 50 משתמשים לפחות
 • ניסיון ניהולי של לפחות שנה במהלך 5 השנים האחרונות בניהול ישיר בתחום מערכות המידע של צוות המונה לפחות 2 עובדים ו- 5 עובדים בקבלנות משנה/מיקור חוץ.

 דרישות המהוות יתרון:

 • תואר שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע או תואר רלוונטי אקדמי אחר, המאושר ע"י המל"ג
 • ניסיון מקצועי כמנמ"ר או כסגן מנהל מערכות מידע בכפיפות למנכ"ל/ חבר הנהלה/ סמנכ"ל בארגון נותן שירות
 • ניסיון של מעל שנה בניהול והנעה של צוותי עבודה מורכבים ממספר דיסיפלינות בתחום מערכות המידע
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בפיתוח והטמעת מודולים שונים במערכות CRM ויתרון להכרות עם תוכנת Salesforce
 • ניסיון בניהול רכש, מכרזים ותהליכי מו"מ בדגש על תחום מערכות מידע, בארגון המחויב לחוק חובת המכרזים.
 • היכרות עם תחום התקשוב הממשלתי/ציבורי, מכרזים ופלטפורמות של המגזר הממשלתי, חשכ"ל
 • ניסיון מקצועי מדיסציפלינות שונות בעולמות מערכות מידע (תשתיות, UI ,UX, פיתוח, סיסטם, תקשורת וכד')
 • ניסיון בניהול תחומי אבטחת מידע ותשתיות
 • ניסיון בפיתוח מערכות ויכולות המעצימות את הפעילות העסקית של הארגון (תמיכה בקבלת החלטות מבוסססת נתונים, בינה עסקית, Data Analytics, Data Management, Knowledge management ומערכות BI)
 • הכרות טובה עם אסטרטגיית מעבר לענן וארכיטקטורת מחשוב
 •  עברית ואנגלית ברמה גבוהה

  אופן הגשת מועמדות למשרה 

  התמודדות במכרז היא עד לתאריך 1/12/2022 בשעה 10:00 ומותנית במילוי השאלון והגשתו כשהוא מלא, כולל צירוף תעודות, מסמכים, אישורים וקורות חיים מפורטים, המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת מועמדותו/ה על-ידי ועדת האיתור ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.

  אין להגיש מועמדות אלא כאמור בהודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס או דוא"ל, לא תידון. הצעות אשר תגענה לאחר המועד הנ"ל לא תידונה.
  לשאלות בקשר לאופן ההגשה בלבד ניתן לפנות לקבוצת נישה, חברת ההשמה אשר הוסמכה לטפל בהליך האיתור לדוא"ל: Inn-ITManager@nisha.co.il

  וועדת האיתור תהיה רשאית לזמן לראיונות וכן לראיין ממליצים, לפנות למועמדים לברורים, הבהרות, השלמת מידע, מסמכים נוספים, מבחני התאמה וכיו"ב על פי שיקול דעתה.

  * הרשות תיתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת , אך לא חייב/ת, לציין זאת בקורות החיים שהוא/היא מעביר/ה.
  *המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד וכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
   *הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב בשל שיקולים ארגוניים.
  * ייענו פניות מתאימות בלבד, זאת על-פי צרכי רשות החדשנות ושיקול דעתה.
  * תחילה העסקה מיידית. 

  show

  הצג טופס 

  0