דרוש/ה כלכלן/ית ראשי/ת ומנהל/ת אגף בכיר מחקר וכלכלה

תאור כללי 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("רשות החדשנות"), היא תאגיד ציבורי המופקד על מדיניות החדשנות הטכנולוגית בישראל ותפקידו לטפח ולפתח את משאב החדשנות הטכנולוגית בישראל. רשות החדשנות מעניקה מדי שנה מענקים למאות חברות – מחברות הזנק  בתחילת דרכם ועד לתאגידים גדולים הפועלים בישראל וכן למוסדות מחקר המבצעים מו"פ יישומי.

אגף המחקר והכלכלה ברשות אחראי על העמדת בסיס ידע ונתונים אשר מאפשר לרשות לבצע תהליכי קבלת החלטות ברמות מדיניות המו"פ הלאומית, מדיניות הרשות והחלטות ועדות המחקר. האגף בונה את הידע באמצעות מחקר והבנה מעמיקים של מדיניות חדשנות בארץ ובעולם, ועל ידי רשת שיתופי פעולה נרחבים מול גופי מחקר ומדיניות בישראל ובחו"ל . בנוסף, אחראי האגף על הבקרה של תקציב הרשות וההערכה השוטפת של ביצוע תוכניותיה ואיכות פעילותה.

תיאור התפקיד:

 • ניהול אגף המחקר והכלכלה ברשות.
 • גיבוש מחקר ונתונים לצורך עיצוב מדיניות הרשות וקבלת החלטות
 • בניית שיתופי פעולה נרחבים של הרשות עם גופי ממשל ומחקר בישראל ובחו"ל בתחומי המחקר לצורך הנעת מדיניות המקדמת חדשנות, קידמה ותעסוקה בפריון גבוה בישראל
 • ניהול הערכות כלכליות על מסלולי התמיכה של הרשות ומחקרים על אקוסיסטם החדשנות בישראל.
 • בניית תקציב התמיכות של הרשות ומעקב אחר ביצועו.
 • ייצוג הרשות בפורומים בינלאומיים העוסקים במדיניות חדשנות.

מקום העבודה ירושלים

 

דרישות 

תנאי סף:

 • תואר שני לפחות, כאשר אחד מהתארים (הראשון, השני או השלישי) הינו תואר בכלכלה.
 • ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות בתפקידים כלכליים או אסטרטגיים בתעשייה עתירת הידע ו/או בסקטור הציבורי ו/או בגוף מימון המשקיע בטכנולוגיות/ חדשנות.
 • במהלך 10 השנים האחרונות :
 • ניסיון של לפחות 5 שנים במצטבר,בתפקידי מחקר כלכלי או מחקר מדיניות.
 • ניסיון של לפחות 3 שנים במצטבר, בתפקיד בכיר, המדווח לסמנכ"ל/מנכ"ל,
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול צוות
 • כתיבה/קריאה/דיבור באנגלית ברמה גבוהה מאוד.

 

דרישות נוספות המהוות יתרון:

 • תואר שלישי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה / מנהל עסקים / מדיניות ציבורית
 • ניסיון בניהול צוות מחקר כלכלי ובבניית מאגרי מידע מחקריים
 • ניסיון של 10 שנים לפחות בביצוע מחקר כלכלי בישראל או בחו"ל
 • ניסיון והיכרות עם מדיניות חדשנות והיכרות עם גופי המחקר בתחום, לרבות יכולת מוכחת לביצוע שיתופי פעולה מחקריים
 • היכרות עם הסקטור הציבורי בישראל
 • ניסיון בבחינת, בקביעת ובליווי יישום מדיניות ציבורית בישראל, בפרט בתחומי חדשנות וטכנולוגיה
 • ניסיון בהעברת מצגות והופעה בפני פורומים רבי משתתפים בעברית ובאנגלית
 • ניסיון בכתיבת מחקרים / מסמכים מקצועיים/ ניירות עמדה/ מצגות  בעברית ובאנגלית                                                       
 • יכולת שיתוף פעולה עם גופים רבים, יחסי אנוש ועבודת צוות

 

אופן הגשת מועמדות למשרה 

התמודדותך במכרז מותנית במילוי השאלון בצרוף תעודות וקורות חיים עד לתאריך  2.8.2020 בשעה 12:00.

ועדת האיתור תהיה רשאית לזמן לראיונות וכן לראיין ממליצים, לפנות למועמדים לברורים, הבהרות, השלמת מידע, מסמכים נוספים, מבחני התאמה וכיו"ב על פי שיקול דעתה.

*המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

* הרשות  תשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת, אך לא חייב/ת, לציין זאת בקורות החיים.

show

הצג טופס 

0