מסלול התאמת מוצרים לשווקים המתפתחים בהודו, סין, אמריקה הלטינית ואפריקה

0
0

מסלול "התאמת מוצרים" הינו מסלול ייחודי שפותח תחת התכניות הדו-לאומיות, תוך הבנת חשיבות הפעילות מול השווקים המתעוררים והצורך להקל על חברות בפעילותן מול שווקים אלו.

מטרת המסלול

מסלול זה מאפשר לחברות להתאים את מוצריהן לשוק היעד בהיבטים של שינוי תהליכי ייצור, רגולציה, שפה, אקלים ועוד.​

למי מיועד המסלול

​לחברות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה, הנדרשות לבצע שינויים טכנולוגיים והנדסיים במוצר שפיתחו לטובת התאמתו לשווקים המתפתחים בהודו, סין, אמריקה הלטינית או אפריקה.

מה מקבלים

 •  מסלול זה מציע תמיכה ומימון של עד 50% לחברות הנדרשות לבצע שינויים במוצרים שלהן ולערוך בהם התאמות טכנולוגיות והנדסיות בהתאם לתקנים ולצרכים של שוק היעד המתפתח.
 • ההוצאות המוכרות במסגרת מסלול זה כוללות: שדרוג/שינוי תהליכי יצור, התאמה לרגולוציה, הקמת אתר פיילוט (beta site) ו-utility patent ועוד.​

תנאי המסלול

התמיכה לחברות נעשית בכפוף לחוק החדשנות וההסכמים הבינלאומיים השונים, בכללם:

 • שיעור התמיכה בחברה
 • חובת רישום הוצאות.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם.
 • על המוצר או התהליך המפותחים במסגרתו של שיתוף הפעולה להיות חדשני, מוכן למסחור ובעל ערך מוסף עבור כלכלת ישראל והמדינה הזרה.
 • החברות השותפות חייבות להיות בעלות היכולת ליישם את הפרויקט את תהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו, כמו גם היכולת לממן את חלקן היחסי בתהליך הנחוץ למימוש הפרויקט.
 • מוסדות מחקר וגופים אקדמאיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה אך ורק כקבלני משנה ולא כשותפים מלאים.
 • במסגרת תמיכה זו יכללו פרויקטים אשר דורשים שינויי התאמה טכנולוגיים והנדסיים במוצר אותו מפתחת החברה המגישה, וזאת בהתאם לתקנים ולצרכים של שווקי מדינות היעד. 
 • עדיפות באישור בקשות תמיכה במסלול זה תינתן לחברות אשר יציגו שותף במדינת היעד.
 • תשלום תמלוגים בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 1,ונהלי המסלול (200-01200-02200-03, 200-04200-06).

הגשת בקשה

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2.  תקציב בקשה
 3.  טופס הצהרה והרשאה 
 4.  תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

לחצו כאן לצפייה בקובץ שאלות נפוצות בנושאי הגשת הבקשה

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

לשאלות בנושא הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת הדוא"ל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

לפרטים נוספים ויצירת קשר

להגשת בקשה, פרטים נוספים ויצירת קשר: