דילוג לתוכן

דוח החדשנות 2017

מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות

לצד זליגת הידע למשק הישראלי והפריון הגבוה של פעילות מרכזי המו"פ של החברות הרב-לאומיות, יש לייצר תמריצים שירחיבו את מעגלי הפעילות וההעסקה שלהן. אימוץ תקנות ה-BEPS על ידי המדינות המפותחות מציב בפני ישראל הזדמנות גדולה לעשות זאת

סימנייה