דילוג לתוכן

דוח החדשנות 2017

חדשנות בישראל: התפתחויות בתעשייה ובממשלה 2016-2017

תעשיית ההיי-טק הישראלית דינמית ומשתנה. מה קרה למדד ההיי-טק, מהן המגמות המימוניות הבולטות, ואילו שינויי רגולציה התרחשו? התפתחויות בהיי-טק 2017-2016

תהליך ההקמה נשלם

החוק שמתוקפו הוקמה רשות החדשנות אושר בכנסת בחודש אוגוסט 2015*, אולם הרשות עצמה החלה לפעול רק בתחילת 2017

סימנייה