דילוג לתוכן

מגזין החדשנות של ישראל / אוקטובר 2015

ישראל-יפן: האתגר בין שילובים וניגודים

הסכמי שיתופי פעולה ההדדיים שנחתמו לפני כשנה בין ישראל ליפן מהווים קרקע פורייה לקשרים עסקיים וליוזמות משותפות. על ייחודיותו של השוק היפני, הפרויקטים הנמצאים בפיתוח ועוד, בראיון עם אבי לובטון, מנהל מחלקת אסיה-פסיפיק לשיתופי פעולה במו"פ תעשייתי, מתימו"פ, לשכת המדען הראשי 

סימנייה