דילוג לתוכן

מגזין החדשנות של ישראל / אוקטובר 2015

חדשנות, זה בדוק!

כל בקשה לתמיכה תקציבית המוגשת למדען הראשי עוברת בדיקה אובייקטיבית. המערך הטכנולוגי בלשכת המדען הראשי מעסיק מומחים מקצועיים ובלתי תלויים הסוקרים את הפרויקט, חדשנותו, הפוטנציאל העסקי שלו והיזמים העומדים מאחוריו. ראיון עם צחי שנרך, סגן המדען הראשי ונציגי המערך הטכנולוגי עליו הוא מופקד

 

סימנייה