מסלול מאגדי מגנ"ט – מאגד חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות

0
0

מאגדים של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה. המאגדים השונים במגנ"ט מאפשרים עיסוק במו"פ ארוך טווח ויוצרים סביבת עבודה תומכת. עבור מוסדות המחקר - שיתוף הפעולה עם התעשייה מקדם את יכולת המסחור של תוצרי המחקר האקדמי, כמו גם את הבנת צורכי השוק.

מטרת המסלול

​סיוע בפיתוח טכנולוגיות גנריות בתחומים בעלי חשיבות בשוק העולמי,  בהם יש לתעשייה הישראלית יתרון יחסי. היות שהפיתוח הוא של טכנולוגיה תשתיתית, מתאפשרים חלוקת ידע ושיתוף פעולה בין החברות הפועלות באותו תחום, שקשה היה לקיימם בדרך אחרת.

למי מיועד המסלול

 • ​חברות בתעשייה הישראלית, שמפתחות מוצרים תחרותיים ובמקביל- מעוניינות לפתח טכנולוגיות חדשניות, שעל בסיסן יהיה אפשר לפתח דור חדש ומתקדם של מוצרים.
 • קבוצות מחקר אקדמיות ישראליות העוסקות במחקר בתחום מדעי או טכנולוגי, המעוניינות לקדם מחקר יישומי במסגרת קונסורציום, לשתף פעולה עם התעשייה וללמוד את צורכי השוק.

מה מקבלים?

 • שיעור המענק הניתן במסגרת מאגד הוא עד 66% מהתקציב המאושר לחברה תעשייתית ו-100% מהתקציב המאושר למוסד המחקר (80% כמענק, 20% מהחברות התעשייתיות במאגד).
 • מסגרת זמן הפעילות היא שלוש שנים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • חשיפה לידע חדש: שיתוף הפעולה חושף את החברות לידע חדש ומאפשר שיתוף פעולה במחקר ופיתוח באופנים שלא היו מתאפשרים בדרך אחרת.
 • קרקע בטוחה לפיתוח: התמיכה הכספית ארוכת הטווח, הפטור מהחזר תמלוגים, אספקת הציוד הנחוץ ויצירת שיתופי פעולה בין חברות תעשייתיות מובילות לאקדמיה – משמשים קרקע נוחה ובטוחה לפיתוח של טכנולוגיות פורצות דרך, מקנים לחברי המאגד יתרון תעשייתי ותורמים לכלל המשק בישראל.
 • בלי תמלוגים: החברות המשתתפות במסלול פטורות מתשלום החזר תמלוגים בגין כספי המענק המועברים להן באמצעות המאגד. ​

תנאי המסלול

 • על כל משתתף להעניק לשאר החברים במאגד רישיון שימוש בידע המפותח ללא תמורה.
 • על תוצרי תכנית המו"פ להיות ניתנים ליישום תעשייתי ביותר ממפעל או מוצר אחד, ובעלי סיכוי מסחרי בשוק העולמי.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתכנית המו"פ אינה ניתנת לרכישה בתנאים מסחריים סבירים בחו"ל.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתוכנית המו"פ לא פותחה או נרכשה על ידי חברה בישראל ואינה בתהליך פיתוח כיום בישראל.
 • תועדפנה תכניות מו"פ שהטכנולוגיות שתפותחנה במסגרתן מיועדות לפיתוח מוצרים אזרחיים לשוק העולמי.
 • מסגרת זמן הפעילות היא שלוש שנים.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 5 , נהלי המסלול ונהלי הרשות (200-01200-02200-03200-04200-06).

קול קורא וזמני הגשה

מועדי הגשה:

 • 07/06/2019   
 • 30/12/2019

יש להגיש את הבקשה עד לשעה 23:59 ועל פי התאריכים הנקובים מעלה.

תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

איך מגישים בקשה?

 • היווצרותו של מאגד חדש מתחילה בפרסום פומבי בעיתונות הכתובה ובאתר רשות החדשנות, על מנת לאפשר לחברות ומוסדות רלוונטיים להגיש את מועמדותם כשותפים במאגד.
 • חברות המעוניינות להצטרף למאגד, יפנו לזירת תשתית טכנולוגית על פי ההנחיות בפרסום הפומבי.
 • לאחר הפרסום הפומבי, תקיים זירת תשתית טכנולוגית כנס התנעה בהשתתפות הגרעין היוזם של המאגד, חברות נוספות אשר הביעו עניין בהצטרפות וקבוצות מחקר מהאקדמיה המעוניינות להצטרף.
 • לאחר הכנס ינסחו החברות ומוסדות המחקר מסמך הצדקה ראשוני להקמתו של המאגד.
 • ועדת זירת תשתית טכנולוגית תדון באם לתת אישור עקרוני להקמתו של המאגד. האישור ניתן תוך התחשבות בהצעות נוספות אשר מוגשות לזירה באותה השנה.
 • הועדה מתכנסת לדיון בהצעות בדרך כלל בחודש נובמבר מדי שנה. לפיכך, את מסמך ההצדקה הראשוני יש להגיש לזירת תשתית טכנולוגית עד תחילתו של חודש אוקטובר מדי שנה.
 • אין לראות באישור העקרוני כאישור לתחילת העבודה במסגרת המאגד.
 • לאחר מתן האישור העקרוני, תוגש לזירה בקשה מלאה ומפורטת לתמיכה.
 • בדף זה מופיע כל המידע הדרוש להגשת הבקשה, לרבות טפסים מעודכנים, נהלים והוראות.
 • טפסי הבקשה למסלול יועברו על-ידי מגיש הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית, חתומים על ידי מורשי החתימה של חברת היישום, החברה התעשייתית או מוסד המחקר, בכתובת המייל: Tashtiot@innovationisrael.org.il
 • הבקשה תוגש כמקשה אחת.
 • על הבקשה לכלול קבצי מקור לא סרוקים קבצי וורד ואקסל וכן סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים.

טפסים, אישורים ומסמכים

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

רשימת מאגדים: 

לפרטים וליצירת קשר

 

​זירת תשתית טכנולוגית
דוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il