חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 , מכיר בזכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי ברשויות הציבוריות.​ קבלת מידע המצוי ברשות החדשנות נעשית...