מסלול מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות

על המסלול 

מסלול המתמקד במחקר ופיתוח ארוך טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה, המאפשר פיתוח ידע תשתיתי הניתן ליישום במגוון מוצרים לאורך זמן רב. 

מטרת המסלול 

עידוד ותמיכה במחקר ובפיתוח ארוכי טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה בפיתוח ידע תשתיתי שניתן ליישם במגוון מוצרים לאורך זמן רב. תכניות מו"פ במסגרת זו פטורות מתמלוגים. פרויקט המו"פ המוגש למסלול זה, צריך לכלול תכנית מו"פ ארוכת טווח (רחוקה מהשוק) בסיכון גבוה או שת"פ מסוג זה עם חברה אחרת.

למי מיועד המסלול? 

 • לחברות ישראליות גדולות, המעסיקות למעלה מ-200 עובדים העובדים במו"פ או שתקציב למחקר ופיתוח בישראל גדול מ 20 מיליון דולר. בנוסף, על מכירות החברה כולל חברות בנות, לעלות על 70 מיליון דולר בממוצע לשלוש שנים או שסך הכנסות חברת האם שלה (המחזיקה בה בשיעור של 80% לפחות במישרין או בעקיפין) הנו למעלה מ 2.5 מיליארד דולר.
 • לתכניות מו"פ טכנולוגיות טרום-תחרותיות.
 • שימו לב: על החברות המגישות למסלול זה לקבל אישור ממחלקת תמורה טרם ההגשה sigalit.yagen@innovation.org.il

מה מקבלים? 

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכניות מחקר ופיתוח ארוכות טווח או לפרויקט מחקר ופיתוח בשת"פ עם חברה ישראלית אחרת.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 • חברה נתמכת לא תחויב בתשלום תמלוגים לרשות החדשנות.

מדוע כדאי? 

 • מענק כספי: המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים.
 • מו"פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח ובסיכון גבוה לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי שיאפשר חדירה לשווקים חדשים, ויביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.

תנאי המסלול 

 • ​על פרויקט המו"פ לכלול תכנית העומדת בקריטריונים להערכת בקשה עפ"י המצוין במסלול הטבה מס' 8. ניתן להגיש בקשה שאינה גנרית כבקשה ללא מימון (כגון בתכניות שת"פ בינלאומי).
 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה המגישה להיות עתירת השקעה במחקר ופיתוח.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, במסלול הטבה מס' 8 ובנהלי המסלול (200-01200-02200-03200-06).

קריטריונים להערכת בקשה 

המסלול אינו עוסק בפיתוח של מוצר/ חלק של מוצר/ או בפיתוח של תהליך יצורי, אלא מתרכז בשלב המו"פ הטרום תחרותי – פיתוח טכנולוגיות ו/או תשתית טכנולוגית (זהו תנאי סף).

לכן, על התכנית המו"פ להתאפיין ב:

 • מרחק ממוצר- יידרש מאמץ מו"פ משמעותי נוסף כדי להפוך את תוצרי התוכנית ו/ או רכיביה למוצר או לתהליך יצורי.
 • רמת הבשלות של המרכיבים- לא תתאפשר הבאה של רכיבים המפותחים בתכנית לרמת בשלות מלאה של מרכיב במוצר.
 • עומק וסיכון טכנולוגי - על המו"פ להצטיין ברמת חדשנות טכנולוגית וסיכון טכנולוגי גבוהים. הטכנולוגיה המפותחת תהא חדשנית ובעלת ערך מוסף משמעותי לחברה ולמוצריה העתידיים (רבולוציוני ולא אבולוציוני).
 • גנריות – פוטנציאל השימוש ואורך החיים של הטכנולוגיה. הישימות של הטכנולוגיה הגנרית המפותחת היא למגוון יישומים ו/או מוצרים ועל פני תקופת זמן סבירה.
 • צוות מו"פ מובחר- הצוות יהא מורכב מחוקרים ומפתחים מצטיינים בתחומם בעלי שעור קומה ומוניטין בתחומי המו"פ הרלוונטיים ובעלי תרומה משמעותית לתכנית.
 • היקף מוגבל- התוכנית תהא ממוקדת ומוגבלת בהיקפה.
 • ליבת המו"פ- ליבת תכנית המו"פ הגנרי תתבצע בחברה מגישת הבקשה ועל ידי חוקריה, ולא על ידי קבלני משנה, כך שהידע שנוצר בתכנית יוותר בחברה.

דגשים למסלול מס' 8 - ביצוע מו"פ גנרי לחברות גדולות

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול הטבה ונהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

הגשות בקשות למסלול זה לשנת 2020 יוגשו עד ה-31 באוקטובר 2019. צפי למתן תשובות הוועדה לקול קורא זה הוא בסוף ינואר 2020.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.

לדגשים להגשת בקשה מסלול מס' 8 לחצו כאן

 

 

 

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא"ל: growth@innovationisrael.org.il