מסלול מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות

על המסלול 

מסלול זה מיועד לחברות טכנולוגיה גדולות המעוניינות לפתח טכנולוגיות גנריות ארוכות טווח, המהוות בסיס למוצרים חדשניים. תכניות המחקר והפיתוח שיאושרו במסגרת המסלול - פטורות מחובת תשלום תמלוגים. 

מטרת המסלול 

מטרת המסלול היא להשתתף בסיכון של פיתוח טכנולוגיות המצריכות השקעה ארוכת טווח באמצעות מענקים.

למי מיועד המסלול? 

 • לחברות ישראליות גדולות המעסיקות למעלה מ-200 עובדי מו"פ  או שתקציבן למחקר ופיתוח בישראל גדול מ-20 מיליון דולר, עבור ביצוע תוכניות מו"פ ארוכות טווח של טכנולוגיות גנריות, אשר נמצאות בשלבים מוקדמים של הוכחת היתכנות ומתאפיינות בחדשנות טכנולוגית גבוהה ואתגרי פיתוח גבוהים.
  בנוסף, על מכירות החברה (כולל חברות בת) לעלות על 70 מיליון דולר בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה או שבמידה ומדובר בחברת בת, על סך הכנסות חברת האם (המחזיקה בה בשיעור של 80% לפחות במישרין או בעקיפין) לעלות על 2.5 מיליארד דולר בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.

מה מקבלים? 

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכניות מחקר ופיתוח ארוכות טווח או לפרויקט מחקר ופיתוח בשת"פ עם חברה ישראלית אחרת.
 • חברה נתמכת לא תחויב בתשלום תמלוגים לרשות החדשנות.

מדוע כדאי? 

 • מענק כספי: המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים.
 • מו"פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח ובסיכון גבוה לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות, המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי שיאפשר חדירה לשווקים חדשים, ויביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי:  המסלול מעניק הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים ומציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.

תנאי המסלול 

על פרויקט המו"פ לכלול תכנית העומדת בקריטריונים להערכת בקשה על פי המצוין במסלול הטבה מס' 1. ניתן להגיש בקשה שאינה גנרית כבקשה ללא מימון (כגון בתכניות שת"פ בינלאומי).

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה המגישה להיות עתירת השקעה במחקר ופיתוח.
 • תקרת התקציב המצרפי לכלל הבקשות בשנה הקלנדרית הינה הנמוך מבין 40 מיליון ש" או 10% מתקציב המו"פ השנתי של החברה בשנה הקלנדרית הקודמת.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה 

המסלול מתרכז בשלב המו"פ הטרום תחרותי – פיתוח טכנולוגיות ו/או תשתית טכנולוגית (ואינו עוסק בפיתוח של מוצר/ חלק של מוצר/ או בפיתוח של תהליך יצורי) לכן, על התכנית המו"פ להתאפיין ב:

 • מרחק ממוצר- יידרש מאמץ מו"פ משמעותי נוסף כדי להפוך את תוצרי התוכנית ו/ או רכיביה למוצר או לתהליך ייצור.
 • רמת הבשלות של המרכיביםלא תתאפשר הגעה של רכיבים המפותחים בתכנית לרמת בשלות מלאה של מרכיב במוצר.
 • עומק וסיכון טכנולוגי - על המו"פ להצטיין ברמת חדשנות וסיכון טכנולוגיים גבוהים.  הטכנולוגיה המפותחת תהיה חדשנית ובעלת ערך מוסף משמעותי לחברה ולמוצריה העתידיים (רבולוציוני ולא אבולוציוני).
 • גנריות פוטנציאל השימוש ואורך החיים של הטכנולוגיה. הישימות של הטכנולוגיה הגנרית המפותחת היא למגוון יישומים ו/או מוצרים ועל פני תקופת זמן סבירה.
 • צוות מו"פ מובחר- הצוות יהא מורכב מחוקרים ומפתחים מצטיינים בתחומם בעלי שעור קומה ומוניטין בתחומי המו"פ הרלוונטיים ובעלי תרומה משמעותית לתכנית.
 • היקף מוגבלהתוכנית תהיה ממוקדת ומוגבלת בהיקפה.
 • ליבת המו"פ- ליבת תכנית המו"פ הגנרי תתבצע בחברה מגישת הבקשה ועל ידי חוקריה, ולא על ידי קבלני משנה, כך שהידע שנוצר בתכנית יוותר בחברה.

דגשים למסלול מס' 1 - ביצוע מו"פ גנרי לחברות גדולות

 

איך מגישים בקשה? 

 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול הטבה ונהלי המסלול.
 2. שנית, מסלול זה פתוח לחברות אשר קיבלו אישור ממחלקת תמורה ברשות החדשנות להסדר תמלוגים טרם ההגשה. לקבלת אישור ממחלקת תמורה יש לפנות לכתובת דוא"ל: sigalit.yagen@innovation.org.il
 3. הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:
 • יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 • למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 • יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

ניתן להגיש בקשות החל מה-1 בנובמבר 2020 ועד ה-13 בינואר 2021 בשעה 12:00 בצהריים. 

דגשים על אופן הגשת הבקשה:

 • ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר תוכניות מו"פ. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד.
 • המועד האחרון להגשה אינו מחייב ועשוי להשתנות.
 • מועד אחרון להגשה יהיה כאמור בשעה 12:00 בצהריים. תמיכה טכנית תינתן בימי עבודה בשעות 08:30-17:00. כלל התשובות צפויות להישלח בדוא"ל כשבועיים לאחר הוועדה (אין תקופה זו מחייבת על פי חוק). 
 • רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
 • במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
 • חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
 • בקשה שתשלח בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא"ל: growth@innovationisrael.org.il