תת-מסלול חברות מתחילות מו"פ עסקי בחקלאות

על המסלול 

תת-מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר המיועד לתמיכה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ובפיתוח של טכנולוגיות בתחום החקלאות באופן שיענה בצורה מיטבית על הצרכים הקיימים בקידום מערכת החדשנות בתחומי החקלאות בישראל, ויביא להשפעה מרבית על צמיחתה של תעשייה עתירת ידע בתחומי החקלאות (אגרוטק(.

בקשה לקבלת מענק במסגרת תת-מסלול זה תוגש על ידי המבקש בהתאם ובכפוף להוראות מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ונהליו, בשינויים המתחייבים. לדף מסלול חברות מתחילות לחץ כאן.

*תת-מסלול זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (מסלול משנה ה' – מסלול לתמיכה משותפת עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר).

מטרת המסלול 

ליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות, העוסקות במחקר ובפיתוח של טכנולוגיות חקלאיות שמהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה עתירת הידע במדינת ישראל.

 
 
 

למי מיועד המסלול? 

 • חברות ישראליות בתחום החקלאות בתחילת דרכן - מכל ענפי התעשייה (טכנולוגיה עילית, טכנולוגיה מעורבת-עילית, טכנולוגיה מעורבת-מסורתית, טכנולוגיה מסורתית) - המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים חדשניים, לבצע חדירה ראשונה לשוק ולהמשיך לפעול ולצמוח במדינת ישראל.
 • המסלול מציע תנאים מועדפים לחברות המוחזקות על ידי יזמות נשים ו/או יזמים מקרב אוכלוסיית בני המיעוטים ו/או מקרב המגזר החרדי .

מה מקבלים? 

 • תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים לשנה בשיעור מענק של 50% או 30% מהתקציב המאושר.
 • תוספת מענק פריפריאלי של 10% לחברות הפועלות באזורי פיתוח א' או 25% לחברות הפועלות בעוטף עזה.
 • לחברות של יזמות נשים, יזם ממגזר בני המיעוטים או של יזם מן המגזר החרדי ניתנת אפשרות לקבל תנאים מועדפים עבור השנתיים הראשונות כדלקמן:
  • לשנה ראשונה מענק בשיעור של 75% מתקציב מאושר של עד 2.5 מיליון שקלים. 
  • לשנה שניה מענק בשיעור של 70% מתקציב מאושר של עד 4.5 מיליון שקלים.
  • חברה המעוניינת בתקציב גבוה יותר רשאית להגיש בקשה לפי התנאים הרגילים (תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים בשיעור מענק של 50% או 30% מהתקציב המאושר). 
 • לחברה שלה זו שנה ראשונה של תכנית רב-שנתית ראשונה במסגרת רשות החדשנות, ניתנת האפשרות לגייס את המימון המשלים עד שישה חודשים לאחר מועד האישור הוועדה.

מדוע כדאי? 

 • עזרה בשלבי ההקמה - המסלול מאפשר לחברות הזנק צעירות בתחום החקלאות להתגבר על השלבים הקשים של הקמת חברת סטארט-אפ וגיוס הון בשלב פיתוח המוצר.
 • סיוע בפיתוח עסקי ושיווק לצורך התאמת המוצר לשוק.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות ניתנת לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, והיא מהווה תו איכות לחברות בתעשייה בארץ ובעולם, מסייעת לחברה להיות אטרקטיביות ומקלה עליה במאמצי גיוס משקיעים פרטיים בהמשך הדרך.
 • איתות חיובי למשקיעים - האפשרות לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור שנה ראשונה מסייעת לחברות במאמצי גיוס ההשקעה בשלבי הפעילות הראשונים.
 • מודל מימון אטרקטיבי - השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. החברות הזוכות בהטבות מתחייבות להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלו, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים.

תנאי המסלול 

על חברת הזנק לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם להוראות מסלול הטבה מס' 23נהלי המסלול, נהלי רשות החדשנות וחוק החדשנות.

כל חברה אשר מגישה בקשה לקבלת תמיכה במסגרת התכנית תידרש לעבור בדיקת זכאות.

לתנאי הסף המפורטים במסלול הטבה מס' 23 יתווסף תנאי סף נוסף ומצטבר בו על מגיש הבקשה לעמוד להנחת דעתה של ועדת המחקר והוא: התכנית היא תכנית מחקר ופיתוח של טכנולוגיות בתחום החקלאות.

קריטריונים להערכת בקשה 

לקריטריונים המפורטים במסלול הטבה מס' 23 תתווסף אמת מידה נוספת והיא: מידת ההשפעה על החקלאות בארץ ו/או בעולם.

איך מגישים בקשה? 

שימו לב: הגשת הבקשה למסלול זה הינה זהה לאופן ההגשה במסלול חברות מתחילות.

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 14:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח

ניתן להגיש בקשה בשיתוף עם מרכזי מו"פים אזוריים המספקים יתרונות מגוונים, כגון:

 • תשתיות המאפשרות ביצוע ניסויים בתנאים המדמים גידול מסחרי
 • חשיפת ממצאי המחקרים לקהל היעד ולציבור הרחב
 • הטמעה מהירה של הידע הנצבר במחקר
 • פריסה ארצית המאפשרת ביצוע ניסויים במגוון תנאי סביבה ובגידולים שונים
 • כוח אדם מקצועי ומסור המאפשר ביצוע של ניסויים מורכבים הדורשים התקנה של
 • ציוד מיוחד
 • גמישות תפעולית ויכולת ארגון וביצוע

למידע נוסף אודות מרכזי המו"פ לחצו כאן

לרשימת מרכזי המו"פ ופרטי אנשי קשר לחצו כאן

 

 

טפסים ומסמכים להגשה