המסלול מספק תמיכה לחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

מסלול המתמקד במחקר ופיתוח ארוך טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה, המאפשר פיתוח ידע תשתיתי הניתן ליישום במגוון מוצרים לאורך זמן רב. 

תמיכה בתוכניות מו"פ בתחומי הסייבר

 

סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה

תכנית לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי נפט לתחבורה

תמיכה בעידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל

מסלול המעודד חברות גדולות להקים מרכזי מו"פ בפריפריה ולבסס עוגנים של מצוינות טכנולוגית באזורים אלו. 

מסלול ההטבה יאפשר לתאגידים תעשייתיים זרים גדולים להקים או להרחיב בארץ את פעילות המו"פ, החדשנות הטכנולוגית ואת ניהול ותפעול לאורך שרשרת הערך העולמית בישראל בתחומי הביוטכנולוגיה והרפואה.

לחצו כאן לקובץ שאלות ותשובות חלק 2 - הליך תחרותי מס' 35

לחצו כאן לקובץ שאלות ותשובות - הליך תחרותי מסלול מס' 35

English documents:

Incentive track no. 35- English

Webpage 35 -English

Incentive track 35 - Procedures