english-icon

הרשמה

1

הנחיות להדפסת ספר "חדשנות ישראלית - מוצרים פורצי דרך ששינו את העולם"

לאור בקשות רבות שקיבלנו, אנו מעלים לרשות הציבור את ההנחיות וקבצי ההדפסה לספר "חדשנות ישראלית - מוצרים פורצי דרך ששינו את העולם":  

0