english-icon

הרשמה

1

מטרת המסלול

המסלול מספק תמיכה לחברות המעוניינות להגיש בקשה לתכנית המסגרת של האיחוד האירופי- Horizon 2020.

כחלק מהמאמצים לעזור ולעודד גופים ישראלים לגשת לקולות הקוראים של תכנית המסגרת, ותוכניות בהן קיים מימון משותף של תוכנית המסגרת האירופית, יזמה רשות החדשנות הקמת מסלול לתמיכה בחברות לחיפוש שותפים ולהגשת בקשות איכותיות לתכנית המסגרת וכן מסלול לתמיכה במעורבות ארוכת טווח בתכנית זו.

למי מיועד המסלול?

​לתאגידים ישראליים המעוניינים להשתתף בתכניתHorizon 2020 .

מה מקבלים?

מסלול 37 א – מיועד לתאגידים המעונינים להגיש לתוכניות מחקר ופיתוח של האיחוד האירופי במסלול מאגדים או במסלול EIC Accelerator (לשעבר SME Instrument Phase 2) בלבד.
במסגרת מסלול שיעור המענק יהיה 75% מהוצאות מאושרות של 40,000 ₪ שכוללים: נסיעות לחו"ל והשתתפות בכנסים לחיפוש שותפים ויועץ מאושר לכתיבת בקשה.
במסגרת מסלול זה מבקש יהיה זכאי לקבל מענק אחד בלבד עבור הגשה למסלול EIC Accelerator (לשעבר SME Instrument Phase 2), ומענק אחד בלבד עבור הגשה למסלול מאגדים בכל מהלך תכנית הורייזן, כך שלכל היותר מבקש יהיה זכאי לקבל עד שני מענקים במסגרת כלי סיוע זה במהלך תכנית הורייזן.

מסלול 37 ב – מיועד לחברות נבחרות להשתתפות ארוכת טווח בתכנית המסגרת האירופית: במסגרת כלי סיוע זה תינתן תמיכה לכל שנה - עד 3 שנים לתאגידים נבחרים למעורבות ארוכת טווח בתכנית הורייזן.
במסלול זה חברה תקבל מענק של 85% עבור הוצאות מאושרות של עד 70,000 ₪ לצורך השתתפות באיגודים תעשייתיים באירופה, נסיעות והשתתפות באירועים למציאת שותפים ועלות הסיוע לכתיבת בקשה למימון בתכנית הורייזן על ידי יועץ מאושר.

תנאי המסלול

קולות קוראים וזמני הגשה

הגשת הבקשה במסלול זה תתאפשר עד למועד האחרון של הקול הקורא של הפרויקט הרלוונטי בתכנית הורייזן, אליו מעוניין מגיש הבקשה להגיש את הצעתו.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

למסלול 37 א'-

 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2.  תקציב בקשה – יש למלא את ההוצאות המבוקשות בלשונית שונות
 3. הצהרת יועץ בעברית / הצהרת יועץ באנגלית
 4.  טופס הצהרה והרשאה 
 5. תעודת התאגדות 

*אנא ראו וובינר אשר התקיים על מסלול 37 א' (בדגש על מילוי טפסים והגשה באתר).

 

למסלול 37 ב'-

 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2. תקציב בקשה – יש למלא את ההוצאות המבוקשות בלשונית שונות
 3. הצהרת יועץ בעברית / הצהרת יועץ באנגלית
 4. טופס הצהרה והרשאה
 5.  תעודת התאגדות 
 6. לבקשות שנה שניה ושלישית יש לצרף דו"ח התקדמות שנתי

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

בטופס הגשת הבקשה יש לבחור במסלול "הסכמים רב לאומיים" ולמלא את כל פרטי הבקשה (בדגש על נתוני בעלות ונתונים  כלליים)- לא תתקבל בקשה שלא הוגשה באופן מלא על כלל סעיפיה.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת הדוא"ל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

לפרטים וליצירת קשר

מחלקת SMEs באיסרד:   SME_FTI@iserd.org.il

0