טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תצהיר מורשה חתימה 02/09/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר 23/08/2018 הורדה של טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 19/08/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר 16/08/2018 הורדה של טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 25/06/2018 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה של נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
הצהרה בדבר היעדר חובות 27/05/2018 הורדה של הצהרה בדבר היעדר חובות
טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית 27/05/2018 הורדה של טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית
דוח שנתי- מסלול 37 ב 07/05/2018 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
לוחות זמנים להליך התחרותי - מסלול הטבה 35 02/05/2018 הורדה של לוחות זמנים להליך התחרותי - מסלול הטבה 35
טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (אקדמיה) 26/04/2018 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (אקדמיה)
טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (תעשייה) 26/04/2018 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (תעשייה)
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 17/04/2018 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 17/04/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות 17/04/2018 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019
29/05/2018
הצהרה בדבר היעדר חובות
27/05/2018
טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית
27/05/2018
הצהרה רואי החשבון של החברה
27/05/2018
תצהיר מורשה חתימה
27/05/2018
בקשה לדיון חוזר
15/05/2018
הסכם עקרונות שת"פ
13/05/2018
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37
07/05/2018
דוח שנתי- מסלול 37 ב
07/05/2018
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
07/05/2018