טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תצהיר מורשה חתימה 02/12/2019 הורדה של תצהיר מורשה חתימה
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות 02/12/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
בקשה למכינה 07/10/2019 הורדה של בקשה למכינה
דגשים למילוי טפסי הבקשה 26/08/2019 הורדה של דגשים למילוי טפסי הבקשה
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 11/08/2019 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
בקשה לביטול בקשת תמיכה 17/06/2019 הורדה של בקשה לביטול בקשת תמיכה
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
הסכם עקרונות שת"פ 28/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
בקשה לדיון חוזר 22/05/2019 הורדה של בקשה לדיון חוזר
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 11/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 10/03/2019 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
טופס דיווח תמלוגים 14/02/2019 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
תמורה כללי בקשה לסגירה 31/01/2019 הורדה של תמורה כללי בקשה לסגירה
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 29/11/2018 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
תאריך עדכון: 08/12/2019
טופס הצהרה והרשאה
תאריך עדכון: 08/12/2019
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
תאריך עדכון: 08/12/2019
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
תאריך עדכון: 08/12/2019
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תאריך עדכון: 08/12/2019
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
תאריך עדכון: 05/12/2019
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 05/12/2019
טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6)
תאריך עדכון: 05/12/2019
הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9)
תאריך עדכון: 05/12/2019
כתב ערבות (נספח 12)
תאריך עדכון: 05/12/2019