טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה 05/12/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה
טופס זהות מועמדים 05/12/2019 הורדה של טופס זהות מועמדים
הסכם עקרונות הכוונת ידע 05/12/2019 הורדה של הסכם עקרונות הכוונת ידע
הסכם עקרונות העברת ידע 05/12/2019 הורדה של הסכם עקרונות העברת ידע
נספח 11 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות 04/12/2019 הורדה של נספח 11 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
נספח 10 - טופס בקשה למענק 04/12/2019 הורדה של נספח 10 - טופס בקשה למענק
נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות 04/12/2019 הורדה של נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ 04/12/2019 הורדה של נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 04/12/2019 הורדה של נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 04/12/2019 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות) 04/12/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל) 04/12/2019 הורדה של טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות 04/12/2019 הורדה של בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 04/12/2019 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
הצהרה רואי החשבון של החברה 02/12/2019 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה
תקציב תשתיות כללי

שימו לב: הקובץ החדש מיועד לכלל מסלולי הזירה ולכן יש לבחור בעמוד הראשון של קובץ האקסל את המסלול הנכון – מתוך התפריט (חץ בצד שמאל למטה ליד ציון המסלול) על מנת שיפתח הקובץ המתאים לתנאי המימון של המסלול אליו אתם מבקשים להגיש.

תאריך עדכון: 16/12/2019
טופס תיאור הפרוייקט (Word)
תאריך עדכון: 16/12/2019
שאלון חברה - תעשיה
תאריך עדכון: 16/12/2019
טופס הגשת בקשה למאגד (Word)
תאריך עדכון: 16/12/2019
בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב
תאריך עדכון: 15/12/2019
בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
תאריך עדכון: 11/12/2019
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
תאריך עדכון: 08/12/2019
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
תאריך עדכון: 08/12/2019
טופס ריכוז משאבים
תאריך עדכון: 08/12/2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
תאריך עדכון: 08/12/2019