טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
הסכם עקרונות העברת ידע 22/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות העברת ידע
בקשה לדיון חוזר 22/05/2019 הורדה של בקשה לדיון חוזר
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 06/05/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 06/05/2019 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור 05/05/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ 17/03/2019 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 11/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 11/03/2019 הורדה של טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 10/03/2019 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות) 08/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 08/03/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 06/03/2019 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
טופס דיווח תמלוגים 14/02/2019 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
טופס דיווח שעות 2019 10/02/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2019
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
06/02/2019
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
16/01/2019
התאמת מוצרים שאלות ותשובות
29/11/2018
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
12/11/2018
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
05/11/2018
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
18/10/2018
I4F Partner search form
16/10/2018
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
08/10/2018
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
04/10/2018
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
05/09/2018