טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס תקציב הבקשה 24/05/2020 הורדה של טופס תקציב הבקשה
טופס תזרים מזומנים צפוי 21/05/2020 הורדה של טופס תזרים מזומנים צפוי
רשימת מסמכי הגשה פיננסיים 21/05/2020 הורדה של רשימת מסמכי הגשה פיננסיים
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 18/05/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
טופס זהות מועמדים 13/05/2020 הורדה של טופס זהות מועמדים
הצהרת מנהלים הערוץ המהיר 30/04/2020 הורדה של הצהרת מנהלים הערוץ המהיר
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 22/04/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 20/04/2020 הורדה של נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
טופס הגשה לקרן הודו 05/04/2020 הורדה של טופס הגשה לקרן הודו
טופס בקשה לשת"פ בתכניות הרצה או התאמת מוצר 31/03/2020 הורדה של טופס בקשה לשת"פ בתכניות הרצה או התאמת מוצר
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ 30/03/2020 הורדה של טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19 26/03/2020 הורדה של הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19
טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור 26/03/2020 הורדה של טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור
טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר 17/03/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע) 04/03/2020 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע)
טופס תקציב הבקשה
תאריך עדכון: 24/05/2020
טופס תזרים מזומנים צפוי
תאריך עדכון: 21/05/2020
רשימת מסמכי הגשה פיננסיים
תאריך עדכון: 21/05/2020
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 18/05/2020
טופס זהות מועמדים
תאריך עדכון: 13/05/2020
הצהרת מנהלים הערוץ המהיר
תאריך עדכון: 30/04/2020
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
תאריך עדכון: 22/04/2020
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
תאריך עדכון: 20/04/2020
טופס הגשה לקרן הודו
תאריך עדכון: 05/04/2020
טופס בקשה לשת"פ בתכניות הרצה או התאמת מוצר
תאריך עדכון: 31/03/2020