טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס תקציב הבקשה – הסדנה 20/02/2020 הורדה של טופס תקציב הבקשה – הסדנה
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37 20/02/2020 הורדה של הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37
טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40 17/02/2020 הורדה של טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 17/02/2020 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה 17/02/2020 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
בקשה לשינויים (קובץ וורד) 11/02/2020 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ וורד)
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה (אקסל) 11/02/2020 הורדה של טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה (אקסל)
טופס בקשה והצדקה 16/01/2020 הורדה של טופס בקשה והצדקה
נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה 18/12/2019 הורדה של נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה
בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב 15/12/2019 הורדה של בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 08/12/2019 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 08/12/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 08/12/2019 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה 08/12/2019 הורדה של הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6) 05/12/2019 הורדה של טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6)
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשה תקציב מנהלת חממה
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית
תאריך עדכון: 25/02/2021
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית
תאריך עדכון: 25/02/2021
טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב
תאריך עדכון: 25/02/2021
טופס בקשה לאישור משקיע קשור
תאריך עדכון: 25/02/2021
טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43
תאריך עדכון: 22/02/2021
חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים
תאריך עדכון: 22/02/2021
טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית
תאריך עדכון: 22/02/2021