טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
סגירה כללי דו"ח טכני 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי דו"ח טכני
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 31/10/2017 הורדה של מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה 31/10/2017 הורדה של מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
מאגד נספח ב אקדמיה 31/10/2017
טופס העברת חובות וזכויות 18/10/2017 הורדה של טופס העברת חובות וזכויות
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות 15/10/2017 הורדה של הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ
תאריך עדכון: 04/12/2019
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
תאריך עדכון: 04/12/2019
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
תאריך עדכון: 04/12/2019
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
תאריך עדכון: 04/12/2019
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
תאריך עדכון: 04/12/2019
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
תאריך עדכון: 04/12/2019
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
תאריך עדכון: 04/12/2019
הצהרה רואי החשבון של החברה
תאריך עדכון: 02/12/2019
תצהיר מורשה חתימה
תאריך עדכון: 02/12/2019
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
תאריך עדכון: 02/12/2019