טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ 20/02/2020 הורדה של טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית) 20/02/2020 הורדה של הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
טופס תקציב הבקשה – הסדנה 20/02/2020 הורדה של טופס תקציב הבקשה – הסדנה
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37 20/02/2020 הורדה של הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37
טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40 17/02/2020 הורדה של טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 17/02/2020 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה 17/02/2020 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
בקשה לשינויים (קובץ וורד) 11/02/2020 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ וורד)
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה (אקסל) 11/02/2020 הורדה של טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה (אקסל)
טופס בקשה והצדקה 16/01/2020 הורדה של טופס בקשה והצדקה
נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה 18/12/2019 הורדה של נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה
בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב 15/12/2019 הורדה של בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 08/12/2019 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 08/12/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 08/12/2019 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
דוח טכני מסכם - מסלול תנופה
תאריך עדכון: 09/02/2021
דגשים למילוי טפסי הבקשה

ראו גם דגשים להגשת בקשה מתוך וובינר שקיימנו. החל מדקה 46: 

 

תאריך עדכון: 07/02/2021
טופס דיווח שעות 2021

*לנוחיותכם/ן במידת הצורך ניתן להוריד כאן את טופס דיווח שעות לשנת 2020.

תאריך עדכון: 17/01/2021
טופס דיווח שעות 2020
תאריך עדכון: 17/01/2021
בקשה לסגירת תכנית- קרן תמורה
תאריך עדכון: 03/01/2021
הצהרת הנהלה שנתית - דיווח תמלוגים
תאריך עדכון: 03/01/2021
אישור רוח לדיווח תמלוגים
תאריך עדכון: 03/01/2021
טופס דיווח תמלוגים
תאריך עדכון: 03/01/2021
טופס הגשת בקשה למאגד (Word)
תאריך עדכון: 24/12/2020
הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ
תאריך עדכון: 23/12/2020