טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
דוח טכני מסכם - מסלול תנופה 09/02/2021 הורדה של דוח טכני מסכם - מסלול תנופה
טופס דיווח שעות 2020 17/01/2021 הורדה של טופס דיווח שעות 2020
אישור רוח לדיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של אישור רוח לדיווח תמלוגים
הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ 23/12/2020 הורדה של הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 11/10/2020 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק 05/10/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק
הצהרת הנהלה 24/09/2020 הורדה של הצהרת הנהלה
טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר 03/09/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 17/08/2020 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 09/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
דוח שנתי- מסלול 37 ב 09/08/2020 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 30/07/2020 הורדה של  טופס הגשת בקשה ממשל-טק
טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק 16/07/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק 16/07/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
רשימת מסמכי הגשה פיננסיים 09/06/2020 הורדה של רשימת מסמכי הגשה פיננסיים
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס הצהרה והרשאה
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס העברת חובות וזכויות
תאריך עדכון: 21/03/2021
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
תאריך עדכון: 21/03/2021
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
תאריך עדכון: 21/03/2021
תקציב תשתיות כללי

שימו לב: הקובץ החדש מיועד לכלל מסלולי הזירה ולכן יש לבחור בעמוד הראשון של קובץ האקסל את המסלול הנכון – מתוך התפריט (חץ בצד שמאל למטה ליד ציון המסלול) על מנת שיפתח הקובץ המתאים לתנאי המימון של המסלול אליו אתם מבקשים להגיש.

תאריך עדכון: 21/03/2021
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
תאריך עדכון: 21/03/2021
התאמת מוצרים שאלות ותשובות
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
תאריך עדכון: 21/03/2021