טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לביטול בקשת תמיכה 17/06/2019 הורדה של בקשה לביטול בקשת תמיכה
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
הסכם עקרונות שת"פ 28/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
בקשה לדיון חוזר 22/05/2019 הורדה של בקשה לדיון חוזר
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 11/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 10/03/2019 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
תמורה כללי בקשה לסגירה 31/01/2019 הורדה של תמורה כללי בקשה לסגירה
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 29/11/2018 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ 18/11/2018 הורדה של בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי 25/03/2018 הורדה של הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית 14/03/2018 הורדה של פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
אישור רוח והצהרת הנהלת חברה 14/03/2018 הורדה של אישור רוח והצהרת הנהלת חברה
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 25/02/2018 הורדה של נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
טופס תיאור הפרוייקט (Word)
תאריך עדכון: 16/12/2019
שאלון חברה - תעשיה
תאריך עדכון: 16/12/2019
בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב
תאריך עדכון: 15/12/2019
בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
תאריך עדכון: 11/12/2019
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
תאריך עדכון: 08/12/2019
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
תאריך עדכון: 08/12/2019
טופס ריכוז משאבים
תאריך עדכון: 08/12/2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
תאריך עדכון: 08/12/2019
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
תאריך עדכון: 08/12/2019
טופס הצהרה והרשאה
תאריך עדכון: 08/12/2019