טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
דוח שנתי- מסלול 37 ב 09/08/2020 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 09/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 א
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 30/07/2020 הורדה של  טופס הגשת בקשה ממשל-טק
טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק 16/07/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק 16/07/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
רשימת מסמכי הגשה פיננסיים 09/06/2020 הורדה של רשימת מסמכי הגשה פיננסיים
טופס תזרים מזומנים צפוי 08/06/2020 הורדה של טופס תזרים מזומנים צפוי
טופס זהות מועמדים 13/05/2020 הורדה של טופס זהות מועמדים
הצהרת מנהלים הערוץ המהיר 30/04/2020 הורדה של הצהרת מנהלים הערוץ המהיר
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 20/04/2020 הורדה של נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19 26/03/2020 הורדה של הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19
טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור 26/03/2020 הורדה של טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע) 04/03/2020 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע)
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ 25/02/2020 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 23/02/2020 הורדה של נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשה תקציב מנהלת חממה
תאריך עדכון: 21/03/2021
סגירה כללי דו"ח טכני
תאריך עדכון: 21/03/2021
סגירה כללי הצהרת הנהלה
תאריך עדכון: 21/03/2021
סגירה כללי הצהרת רו"ח
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
תאריך עדכון: 21/03/2021
דוח טכנולוגי מסכם
תאריך עדכון: 08/03/2021
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית
תאריך עדכון: 25/02/2021
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית
תאריך עדכון: 25/02/2021