טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות 04/12/2019 הורדה של בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 04/12/2019 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
הצהרה רואי החשבון של החברה 02/12/2019 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה
בקשה למכינה 07/10/2019 הורדה של בקשה למכינה
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 11/08/2019 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
בקשה לביטול בקשת תמיכה 17/06/2019 הורדה של בקשה לביטול בקשת תמיכה
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
הסכם עקרונות שת"פ 28/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
בקשה לדיון חוזר 22/05/2019 הורדה של בקשה לדיון חוזר
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 11/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 10/03/2019 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
תמורה כללי בקשה לסגירה 31/01/2019 הורדה של תמורה כללי בקשה לסגירה
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 29/11/2018 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ 18/11/2018 הורדה של בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
בקשת תמיכה בתכנית מימד אב-טיפוס
תאריך עדכון: 12/02/2020
בקשה לשינויים (קובץ וורד)
תאריך עדכון: 11/02/2020
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה (אקסל)
תאריך עדכון: 11/02/2020
טופס בקשה והצדקה
תאריך עדכון: 16/01/2020
טופס דיווח שעות 2020
תאריך עדכון: 25/12/2019
נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה
תאריך עדכון: 18/12/2019
תקציב תשתיות כללי

שימו לב: הקובץ החדש מיועד לכלל מסלולי הזירה ולכן יש לבחור בעמוד הראשון של קובץ האקסל את המסלול הנכון – מתוך התפריט (חץ בצד שמאל למטה ליד ציון המסלול) על מנת שיפתח הקובץ המתאים לתנאי המימון של המסלול אליו אתם מבקשים להגיש.

תאריך עדכון: 16/12/2019
טופס תיאור הפרוייקט (Word)
תאריך עדכון: 16/12/2019
שאלון חברה - תעשיה
תאריך עדכון: 16/12/2019
בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב
תאריך עדכון: 15/12/2019