טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תמורה כללי בקשה לסגירה 31/01/2019 הורדה של תמורה כללי בקשה לסגירה
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 29/11/2018 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ 18/11/2018 הורדה של בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
I4F Partner search form 16/10/2018 הורדה של I4F Partner search form
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי 25/03/2018 הורדה של הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית 14/03/2018 הורדה של פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
אישור רוח והצהרת הנהלת חברה 14/03/2018 הורדה של אישור רוח והצהרת הנהלת חברה
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 25/02/2018 הורדה של נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
דיווח ביניים לדוגמה 15/02/2018 הורדה של דיווח ביניים לדוגמה
בקשה תקציב מנהלת חממה 18/12/2017 הורדה של בקשה תקציב מנהלת חממה
סגירה כללי הצהרת רווח 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי הצהרת רווח
סגירה כללי הצהרת הנהלה 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי הצהרת הנהלה
טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6)
תאריך עדכון: 05/12/2019
הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9)
תאריך עדכון: 05/12/2019
כתב ערבות (נספח 12)
תאריך עדכון: 05/12/2019
טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה
תאריך עדכון: 05/12/2019
טופס זהות מועמדים
תאריך עדכון: 05/12/2019
הסכם עקרונות הכוונת ידע
תאריך עדכון: 05/12/2019
הסכם עקרונות העברת ידע
תאריך עדכון: 05/12/2019
נספח 11 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
תאריך עדכון: 04/12/2019
נספח 10 - טופס בקשה למענק
תאריך עדכון: 04/12/2019
נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
תאריך עדכון: 04/12/2019