טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
הצהרת הנהלה שנתית - דיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של הצהרת הנהלה שנתית - דיווח תמלוגים
אישור רוח לדיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של אישור רוח לדיווח תמלוגים
טופס דיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
טופס הגשת בקשה למאגד (Word) 24/12/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למאגד (Word)
הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ 23/12/2020 הורדה של הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 11/10/2020 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק 05/10/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק
הצהרת הנהלה 24/09/2020 הורדה של הצהרת הנהלה
טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר 03/09/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 17/08/2020 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 09/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
דוח שנתי- מסלול 37 ב 09/08/2020 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 09/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 א
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 30/07/2020 הורדה של  טופס הגשת בקשה ממשל-טק
טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק 16/07/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
תאריך עדכון: 21/03/2021
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
תאריך עדכון: 21/03/2021
סגירה כללי דו"ח טכני
תאריך עדכון: 21/03/2021
סגירה כללי הצהרת הנהלה
תאריך עדכון: 21/03/2021
סגירה כללי הצהרת רו"ח
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
תאריך עדכון: 21/03/2021