טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
דוח טכני מסכם - מסלול תנופה 09/02/2021 הורדה של דוח טכני מסכם - מסלול תנופה
דגשים למילוי טפסי הבקשה 07/02/2021 הורדה של דגשים למילוי טפסי הבקשה
טופס דיווח שעות 2021 17/01/2021 הורדה של טופס דיווח שעות 2021
טופס דיווח שעות 2020 17/01/2021 הורדה של טופס דיווח שעות 2020
הצהרת הנהלה שנתית - דיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של הצהרת הנהלה שנתית - דיווח תמלוגים
אישור רוח לדיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של אישור רוח לדיווח תמלוגים
טופס דיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
טופס הגשת בקשה למאגד (Word) 24/12/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למאגד (Word)
הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ 23/12/2020 הורדה של הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 11/10/2020 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק 05/10/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק
הצהרת הנהלה 24/09/2020 הורדה של הצהרת הנהלה
טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר 03/09/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 17/08/2020 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 09/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
תאריך עדכון: 21/03/2021
התאמת מוצרים שאלות ותשובות
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
תאריך עדכון: 21/03/2021
הסכם עקרונות שת"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021
הצהרה רואי החשבון של החברה
תאריך עדכון: 21/03/2021
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
תאריך עדכון: 21/03/2021
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
תאריך עדכון: 21/03/2021