טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות 04/12/2019 הורדה של בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 04/12/2019 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
הצהרה רואי החשבון של החברה 02/12/2019 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה
תצהיר מורשה חתימה 02/12/2019 הורדה של תצהיר מורשה חתימה
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות 02/12/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
בקשה למכינה 07/10/2019 הורדה של בקשה למכינה
דגשים למילוי טפסי הבקשה 26/08/2019 הורדה של דגשים למילוי טפסי הבקשה
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 11/08/2019 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
בקשה לביטול בקשת תמיכה 17/06/2019 הורדה של בקשה לביטול בקשת תמיכה
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
הסכם עקרונות שת"פ 28/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
בקשה לדיון חוזר 22/05/2019 הורדה של בקשה לדיון חוזר
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 11/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 10/03/2019 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
תאריך עדכון: 11/12/2019
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
תאריך עדכון: 08/12/2019
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
תאריך עדכון: 08/12/2019
טופס ריכוז משאבים
תאריך עדכון: 08/12/2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
תאריך עדכון: 08/12/2019
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
תאריך עדכון: 08/12/2019
טופס הצהרה והרשאה
תאריך עדכון: 08/12/2019
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תאריך עדכון: 08/12/2019
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
תאריך עדכון: 05/12/2019
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 05/12/2019